curse

Listen:
 curse: /ˈk3ːrs/


WordReference English-Swedish Dictionary © 2018:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
curse nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (evil spell)förbannelse s
 In the end, it turns out that the ogre was under a curse.
curse nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (bad luck) (bildligt)förbannelse s
  gissel, plåga s
 I always lose at games; it's a curse.
the curse nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative, slang (menstruation) (vardagligt)mens s
  (formellt)menstruation s
  (slang)lingonvecka, rödluvan, tant röd, måntan, röda faran s
 Mary calls her period "the curse."
curse [sb/sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (cast an evil spell on)förbanna, fördöma vtr
  (trolldom)förhäxa vtr
 Witches in fairy tales are always cursing people.
curse,
cuss
viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived."
US, informal (swear: use obscene language)svära vitr
  förbanna vitr
 Gay cursed loudly when she dropped a hammer on her toe.
curse at [sb],
cuss at [sb]
vi + prep
US, informal (swear at: use obscene language)svära åt ngn vitr + prep
 Perry cursed at the driver who swerved in front of him.
 
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
curse nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (oath, imprecation)svordom s
  svärord s
 Audrey uttered a few curses when her computer crashed for the third time.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Collocations: [uses, says] a lot of curse words, [spewed, let] out a barrage of curse words, a [sorcerer's, witch's] curse, more...

Forumdiskussioner med ord(en) "curse" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'curse'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam

Word of the day: thunder | boom

Reklam

Rapportera en olämplig annons.