half

Listen:
 /hɑːf/


For the noun: half
Plural form: halves
In this page: half; half past; hf

WordReference English-Swedish Dictionary © 2017:

Huvudsakliga översättningar
EnglishSwedish
half nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (50 percent)halva, hälft s
 Half of eight is four.
half nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (one of two parts)halva, hälft s
 Which half of the apple do you want?
half nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (sports: division of play)halvlek s
 At the end of the first half, the score is even.
half adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (forming approximately fifty per cent)hälften adj
  halv- adj
 Half of the people agree with me.
 
Ytterligare översättningar
EnglishSwedish
half adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (forming fifty per cent)hälften adj
  halv- adj
 All of these groups combined add up to half.
half adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (incomplete)halvdan, halv- adj
 She gave him a half smile after he told the stupid joke.
half advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (partly)halvvägs adv
  till hälften adv
 I am half-ready to go.
half nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (half a pint of beer) (måttenhet)halvpint s
  liten öl s
  ca 0,236L s
 Landlord, I'll have half a beer please.
half nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (children's ticket)barnbiljett s
 One and a half to Waterloo, please, driver.
half nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (soccer, etc.: position) (sport)centerhalv s
 I prefer to play centre half, but my brother likes to be in goal.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

WordReference English-Swedish Dictionary © 2017:

half past:

Det här ordet är schemalagt att bli översatt och tillagt inom den närmsta framtiden.
Om du inte kan hitta en översättning kan du fråga i forumen.
Ursäkta olägenheten.

Collocations: the [first, second] half of the [movie, game, book], (only) half as [long, heavy, much] as, [run, walk, exercise] for half an hour, more...

Forumdiskussioner med ord(en) "half" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'half'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam

Word of the day: block | lure

Reklam

Rapportera en olämplig annons.
Become a WordReference Supporter to view the site ad-free.