hunt

Listen:
 /hʌnt/


WordReference English-Swedish Dictionary © 2017:

Huvudsakliga översättningar
EnglishSwedish
hunt viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (kill for sport or food)jaga vitr
 Susan always wanted to hunt, but she never had the time until this year.
hunt for [sth] vi + prep figurative (search for [sth](bokstavlig)leta efter ngt, söka efter ngt vtr + prep
  (bildlig)jaga efter ngt vtr + prep
  (bildlig)vara på jakt efter ngt vbal uttr
 Dan was late for work because he had to hunt for his keys.
hunt [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (kill for sport or food)jaga ngt vtr
 Jon went to the mountains every year to hunt bears.
hunt [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (animal: chase prey)jaga ngt vtr
 Wolves hunt prey in packs.
hunt nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (killing for sport or food)jakt s
 The farmer always takes his dogs out on the hunt with him.
the hunt nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (hunting party)jaktlaget s
 The hunt crossed the stream in pursuit of the game.
hunt for [sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (animal: chasing prey)jakt efter ngt s
 The hunt for fish takes up most of a seal's day.
hunt for [sb/sth] nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (search) (bildlig)jakt efter ngt s + prep
  (bokstavlig)letande efter ngt, sökande efter ngt s + prep
 The hunt for the killer took several years.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Collocations: is on the hunt for a [replacement, a new roommate], the hunt took [weeks, months], and so the hunt for a [replacement] begins, more...

Forumdiskussioner med ord(en) "hunt" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'hunt'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam

Word of the day: worry | pin

Reklam

Rapportera en olämplig annons.
Bli en WordReference Supporter för att se sidan utan reklam