individuals


WordReference English-Swedish Dictionary © 2017:

Huvudsakliga översättningar
EnglishSwedish
individual adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (separate)separat adj
 Each apartment has its own individual balcony.
individual nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (a single person) (vardaglig)person s
  (formell eller vardaglig)individ s
 Only one individual turned up at opening time.
 
Ytterligare översättningar
EnglishSwedish
individual adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (distinctive) (som utmärker sig)speciell adj
  (som är specifik för ngn)personlig adj
  (speciell och personlig)särpräglad adj
 The painter has a very individual brush style.
individual adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (of a single person)individuell adj
  (vardaglig)egen adj
 Each employee has an individual locker.
individual adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (for use by one person)enskild adj
  (mat)portions- adj
 An individual serving of apple pie was not enough for him.
individual nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (person) (formell eller vardaglig)individ s
  (vardaglig)person s
 She is an odd individual.
individual nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (distinct entity)individ s
  egen person s
 Each member of the choir was treated as an individual.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

Forumdiskussioner med ord(en) "individuals" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'individuals'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Rumänska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam

Word of the day: return | ham

Reklam

Rapportera en olämplig annons.
Become a WordReference Supporter to view the site ad-free.