itch

Listen:
 /ɪtʃ/


WordReference English-Swedish Dictionary © 2017:

Huvudsakliga översättningar
EnglishSwedish
itch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (skin irritation)klåda s
 Kyle had an itch where the mosquito bit him.
itch viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (clothing, fabric: irritate)klia vitr
 Sarah's new shirt was rough and itched uncomfortably.
itch viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (skin, rash, wound: be itchy)klia vitr
 The rash itched terribly.
itch viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (feel skin irritation)klia vitr
 This chickenpox is driving me crazy; I itch all over.
itch for [sth] to do [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (be impatient for)se fram emot vbal uttr
  längta efter vitr partikel
 I'm itching for the summer holidays to start!
itch [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (cause irritation)klia vitr
 This woolen sweater is itching my back.
itch to do [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." figurative (be impatient to)vara ivrig att göra ngt vbal uttr
  längta efter att göra ngt vbal uttr
 I'm itching to tell you the gossip about Mandy ...
itch nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (desire)längtan s
  begär s
 Peter felt the itch to go traveling.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

Forumdiskussioner med ord(en) "itch" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'itch'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam

Word of the day: joke | drape

Reklam

Rapportera en olämplig annons.
Become a WordReference Supporter to view the site ad-free.