job

Listen:
 /dʒəʊb/


WordReference English-Swedish Dictionary © 2017:

Huvudsakliga översättningar
EnglishSwedish
job nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (employment) (vardagligt)jobb, arbete s
  (formellt)sysselsättning s
 I need to find a new job.
job nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (pieces of work)jobb, arbete s
 As a translator I complete two or three jobs each week.
job nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (task)uppgift, arbetsuppgift s
  uppdrag s
 I have a little job for you, if you have five minutes.
job nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (responsibility)uppgift s
  jobb s
 When your father is away, it's your job to mind your little brother.
 
Ytterligare översättningar
EnglishSwedish
job nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (matter, state of affairs)sak s
 It's a good job you brought your umbrella.
job nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang (robbery)rån s
  kupp s
 He's doing time for that Credit Union job that went wrong.
job n as adjnoun as adjective: Describes another noun--for example, "boat race," "dogfood." (of a transaction)arbets- adj
  jobb- adj
 We'll agree on a fair job rate.
job vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (buy in quantity and resell)köpa och sälja vidare v uttr
  handla med (något) v uttr
 He jobs stocks for a living.
job vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (subcontract)ingå ett underleverantörsavtal v uttr
 We could always job the project to someone else.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Collocations: UK: job out the [position, work], need a new job, go to a job interview, more...

Forumdiskussioner med ord(en) "job" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'job'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam

Word of the day: cheer | flick

Reklam

Rapportera en olämplig annons.
Become a WordReference Supporter to view the site ad-free.