loud

Listen:
 /laʊd/


WordReference English-Swedish Dictionary © 2017:

Huvudsakliga översättningar
EnglishSwedish
loud adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (noisy) (ljudmässigt)bullrig, stökig adj
  hög, högljud adj
 The bar was so loud that they couldn't hear each other talk.
 
Ytterligare översättningar
EnglishSwedish
loud adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (capable of being noisy)med bra akustik adj
 This is a loud auditorium.
loud adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (garish, brightly coloured)skrikig, gäll adj
  (ålderdomligt)bjärt adj
 Lots of people wear loud clothes when they go to the beach.
loud adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (insistent)tydlig, bestämd adj
 She was loud in her demands to see the shop manager.
loud advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (loudly)högt, starkt adv
 She spoke loud to be heard over the music.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Collocations: heard a loud [noise, crash, bang, scream], has such a loud [voice, personality], a loud and [booming, assertive, thunderous] voice, more...

Forumdiskussioner med ord(en) "loud" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'loud'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Rumänska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam

Word of the day: press | haul

Reklam

Rapportera en olämplig annons.
Become a WordReference Supporter to view the site ad-free.