mug

Listen:
 [ˈmʌg]


WordReference English-Swedish Dictionary © 2019:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
mug nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (large cup with handle)mugg s
  (liten mugg)kopp s
 Laura bought a bright yellow mug at a garage sale.
mug,
mugful
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(contents of a mug)mugg s
  (om vissa drycker)kopp s
 Tom drank a large mug of coffee.
mug [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (rob [sb] violently)råna vtr
 
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
Shut your mug.,
Shut your ugly mug.
exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own."
(Stop talking.) (slang, anstötande)käft interj
  (slang, anstötande)håll käften vbal uttr
mug nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang, pejorative (face) (slang, nedsättande)tryne s
  (slang)nuna s
 Karen broke up with her boyfriend and cropped him out of her pictures so she wouldn't have to look at his ugly mug.
mug nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang, pejorative (mouth) (slang, nedsättande)trut, käft s
 Fred just spent all day stuffing his mug with other people's food.
mug nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK, informal (gullible or stupid person) (bildlig, nedsättande)nöt s
  (nedsättande)idiot s
 Alex is a stupid mug; he'll believe anything.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Collocations: the mug handle, a [tea, coffee] mug, a [porcelain, clay, plastic] mug, more...

Forumdiskussioner med ord(en) "mug" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'mug'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam

Word of the day: full | neat

Reklam

Rapportera en olämplig annons.