on

Listen:
 [ˈɒn]


WordReference English-Swedish Dictionary © 2019:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
on adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (running, not switched off)på, påslagen adj
 The computer's already on.
 Datorn är redan på (or: påslagen).
on preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (atop)prep
 Your book's on the table.
 Din bok är på bordet.
on preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (on the surface)prep
 The picture's on the wall.
 Tavlan hänger på väggen.
on preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (in the vicinity)vid prep
  invid pep
 They bought a house on a lake.
 De köpte ett hus vid en sjö.
 De köpte ett hus invid en sjö.
on preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (part of)med i prep
 He's been on the football team for several years.
 Han är med i fotbollslaget sedan flera år tillbaka.
on preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (according to)prep
 We'll continue on that basis.
 Vi fortsätter på den grunden.
on preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (purpose)å prep
  för prep
 He's here on business.
 Han är här å tjänstens vägnar.
 Han är är för affärer.
on preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (means)prep
  till prep
  med prep
 His car runs on diesel. Did you come here on foot?
 Hans bil går på diesel.
 Kom du hit till fots?
 This sentence is not a translation of the original sentence. De fortsatte resan med bil.
on advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (into position)adv
 Put the lid on and boil for five minutes.
 Sätt på locket och låt koka i fem minuter.
on preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (condition)i prep
 The house is on fire.
 Huset står i lågor.
on preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (time, occasion)prep
 I always go jogging on Sundays.
 Jag joggar alltid på söndagar.
 
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
on adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (occurring)adj
 The film festival is on all week.
 Filmfestivalen håller på hela veckan.
on adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (broadcasting)adj
 Your favourite programme is on.
on adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (performing)adj
  på scen adj
 I always get stage fright, but I'm OK once I'm on.
 Jag får alltid scenskräck, men jag är okej så fort jag är på.
 Jag får alltid scenskräck, men jag är okej så fort jag är på scen.
on adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (planned)aktuell adj
  planerad adj
 Is the party still on for tonight?
on adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (baseball: on base) (baseboll)på en bas uttr
  (ungefär: motsvarande brännboll)ute adj
 They have three men on.
on adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." UK (acceptable) (vardaglig)okej, okay, okey, ok adj
  acceptabel adj
 His behaviour is just not on.
 Hans uppförande är helt enkelt inte okej.
 Hans uppförande är helt enkelt inte acceptabelt.
on adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal, figurative (due onstage)på tur prep + adj
  nästa adj
 Theresa's on in two minutes! Where did she go?
on advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (situated atop)adv
 Are you on? Can I start pedalling?
 Är du på? Kan jag börja trampa?
on advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (onto position, cooking)adv
 I'll put the potatoes on.
 Jag ska sätta på potatisen.
on advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (covering, wrapping)adv
  (person, plagg)på sig adv
 He has his coat on already.
 Han har redan sin jacka på.
 Han har redan sin jacka på sig.
on advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (tightly attached)adv
 Make sure the cap is on properly.
 Se till att locket sitter på ordentligt.
on advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (towards a place, object)fram adv
  framåt adv
  längs adv
 They walked further on down the road.
on advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (onward)adv
  (riktning)framåt adv
 The crowd urged her on.
 Folkmassan manade på henne.
 Folkmassan manade henne framåt.
on advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (continuously)med adv
 Carry on with what you were doing.
 Fortsätt med att göra vad du gjorde.
on advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (into operation)adv
 Could you turn the radio on?
 Skulle du kunna sätta på radion?
on nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (button)på, på-knapp s
  (lånord, vardaglig)on, on-knapp s
 Press "on".
on preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (suspended from)prep
 Her coat is on the hook.
 Hennes jacka är på kroken.
on preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (supported by)prep
 Lie on your stomach.
 Ligg på magen.
on preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (covering, wrapping)prep
  om prep
 You should put a bandage on that wound.
 Du borde sätta plåster på det såret.
 Du borde plåstra om det såret.
on preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (carrying, with you)prep
 Have you got any cash on you?
 Har du några pengar på dig?
on preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (about)om prep
 I'm looking for a book on orchids.
 Jag letar efter en bok om orkidéer.
on preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (basis)prep
 The film is based on an 18th century novel. She depends on the dictionary to do her homework.
 Filmen är baserad på en roman från 1700-talet. Hon förlitar sig på ordboken när hon gör läxan.
on preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (in the direction of)mot prep
  prep
 She shone the light on the intruder.
 Hon riktade lampan mot inkräktaren.
 Hon lyste med lampan på inkräktaren.
on preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (vehicles)prep
 We can eat our sandwiches on the train.
 Vi kan äta våra smörgåsar på tåget.
on preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (membership)i prep
  med prep
 My Mum served on a jury for a murder trial.
 Min mamma satt i juryn för en mordrättegång.
 Min mamma var med i en jury för en mordrättegång.
on preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (media)prep
 What's on Channel 4 tonight?
 Vad är på kanal 4 i kväll?
on preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (journey)prep
 Where are you on your way to?
 Vart är du på väg?
on preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (added to)per prep
 You can insure it for only pennies on the pound.
on preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." informal (liability: down to)prep
 It's always on me to sort out these problems.
 Det hänger alltid på mig att reda ut de här problemen.
on preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (destination)prep
 The police closed in on him.
 Polisen knappade in på honom.
on preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (object)prep
 They've always looked on me with kindness.
on preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (reference)om prep
 What are your thoughts on global warming?
 Vad har du för åsikt om global uppvärmning?
on preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (at the time of)när prep
 They started to get lost on entering the city.
 De började förvilla sig när de kom in i staden.
on preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (diet, medicine)ta vtr
  (vardaglig)gå på vtr + prep
 She's on antibiotics.
 Hon tar antibiotika.
 Hon går på antibiotika
on preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (to the detriment of)prep
  med prep
 They have a three-mile lead on us.
on preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (via the medium of)prep
 They saw it on TV.
 De såg det på tv.
on preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (about: a subject)om prep
 This presentation is on the French Revolution and changes in society thereafter.
on preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." informal (taking: drugs)prep
 Mitch seemed agitated and strange all evening, as if he were on something.
on preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." informal (paid by)för prep
  bjuda vtr
 Dinner's on me tonight! You paid last time we went out.
 Jag står för middagen i kväll! Du betalade sist vi var ute.
 Jag bjuder på middagen ikväll! Du betalade sist vi var ute.
be on to [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (have a promising idea) (bildlig)vara ngt på spåren vbal uttr
  vara på rätt väg med ngt vbal uttr
be on to [sb] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (about [sb]'s secret) (bildlig)vara ngn på spåren vbal uttr
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Collocations: the [deal, match, fight] is on (again), the [lights, power] came back on, the [lights] are on, more...

Forumdiskussioner med ord(en) "on" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'on'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam

Word of the day: rest | whisk

Reklam

Rapportera en olämplig annons.