refuse

Listen:
 /rɪˈfjuːz/


WordReference English-Swedish Dictionary © 2017:

Huvudsakliga översättningar
EnglishSwedish
refuse [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (offer: decline) (formell)avböja vtr
  (formell)avstå vtr
  tacka nej vtr
 Mrs Bixby refused his offer to help her with her bags.
refuse (to do [sth]) viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (say no)vägra vitr
  neka vitr
  (familjärt)säga nej vitr
 The child refused to eat his spinach.
refuse viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (not comply)vägra vitr
  neka vitr
 They asked me to lie for them, and I refused.
refuse viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (not consent)neka vitr
 I wanted to pay by credit card, but they refused.
refuse nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (rubbish, [sth] discarded) (vardaglig)skräp, sopor s
  avfall s
 A pile of refuse littered the kitchen corner.
 
Ytterligare översättningar
EnglishSwedish
refuse [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (say no: to a suitor) (formell)avvisa vtr
  säga nej vtr
 He proposed to her twice and both times she refused him.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Collocations: refuse to [pay, take, give], [organic, glass, chemical, liquid, food] refuse, a refuse [container, sack, can], more...

Forumdiskussioner med ord(en) "refuse" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'refuse'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam

Word of the day: above | bare

Reklam

Rapportera en olämplig annons.
Become a WordReference Supporter to view the site ad-free.