strip

Listen:
 /strɪp/


WordReference English-Swedish Dictionary © 2017:

Huvudsakliga översättningar
EnglishSwedish
strip nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (long piece)remsa s
 Tear off a strip of paper.
strip nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (stripe, band) (vardagligt)band, rand s
  filmarkering s
 The strip of yellow paint in the middle of the road is not a motorcycle lane!
strip,
landing strip
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
(aircraft runway)landningsbana s
  remsa s
 Land the plane on the strip.
strip [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (unclothe)klä av vtr partikel skj
 Strip the baby and bathe him.
strip [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (remove paint from) (ta bort färg kemiskt)avluta, luta av vtr
  (bokstavligt)ta bort färg uttr
 I sometimes strip old furniture and then paint it.
strip viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (undress)ta av sig, klä av sig vbal uttr
  strippa vtr
 He stripped and jumped into the water.
 
Ytterligare översättningar
EnglishSwedish
strip nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (fringe)band s
 The dress has a frilly strip at the waist.
strip viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (remove paint)skrapa bort färg uttr
  ta bort färg uttr
 Before repainting, we need to strip and sand.
strip [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (remove bedsheets from)renbädda vtr
  (vardagligt)byta lakan uttr
 We strip the bed every third day in summer.
strip [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (remove bark from: a tree)ta bort bark, skala bort bark uttr
  skala vtr
 If you strip the tree, it will lose all its sap and die.
strip [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (flay: skin, flesh)flå vtr
 The thorns stripped the flesh from his bare arms.
strip [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (screw threads)slita ner vtr + prep
 If you strip the threads the screw will not hold.
strip [sth] of [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (dismantle) (slang)strippa vtr
  tömma vtr
 They stripped the stolen car of its valuable parts.
strip [sth] from [sth] vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." (remove: wallpaper)dra bort, ta bort, slita bort vtr + adv
 Strip the wallpaper from the wall.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Collocations: strip for [money, a living], a [blue, gold, long, thin, cloth, fabric] strip, strip [poker, lingerie, joint], more...

Forumdiskussioner med ord(en) "strip" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'strip'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam

Word of the day: spare | scale

Reklam

Rapportera en olämplig annons.
Become a WordReference Supporter to view the site ad-free.