survey

Listen:
 /sɜːˈveɪ/


WordReference English-Swedish Dictionary © 2017:

Huvudsakliga översättningar
EnglishSwedish
survey nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (of opinions)undersökning, opinionsundersökning s
 This survey was conducted by phone and asked people's political opinions.
survey [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (measure for mapping)mäta vtr
  kartlägga vtr
 They surveyed the property to get the map drawn right.
 
Ytterligare översättningar
EnglishSwedish
survey nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (map)karta s
 The survey even shows where the trees are in the area.
survey nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (overview)översikt s
 The survey of the art market was extremely well done.
survey nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (act of examining a house)besiktning, husbesiktning s
 The survey of the house by the inspector lasted for two hours.
survey nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (assessment of a house)bedömning s
  utlåtande s
 The inspector had the survey ready two days after the inspection.
survey nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (surveying department)lantmäteri s
 We need to hand this matter over to survey now.
survey vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (gather opinions)fråga runt vitr
 He surveyed the group to see where they wanted to go to lunch.
survey vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (examine a house) (formell)besiktiga vtr
  (vardagligt)inspektera vtr
 We had an inspector come to survey the house.
survey vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." figurative (scrutinize)granska vtr
 The chess player surveyed the board before making his next move.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.

Forumdiskussioner med ord(en) "survey" i titeln:

Se Google Översätts automatiska översättning av 'survey'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam

Word of the day: funny | dent

Reklam

Rapportera en olämplig annons.
Become a WordReference Supporter to view the site ad-free.