to

Listen:
 weak: [ˈtu] [tə], strong: [ˈtuː]


WordReference English-Swedish Dictionary © 2019:

Huvudsakliga översättningar
EngelskaSvenska
to preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (destination)till prep
  prep
 He went to the shop. He went out to dinner.
 Han gick till affären.
 Han gick ut på middag.
to preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (toward) (hela vägen)till prep
  (i riktning mot)mot prep
  (i riktning mot)åt ... till prep
 He walked to the house.
 Han gick till huset.
 Han gick mot huset.
 Han gick åt huset till.
to preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (upon)prep
 The painter applied the pigment to the canvas.
 Målaren applicerade färgen på duken.
to preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (of, belonging to)prep
 The sash to his cape was red.
 Bältet på manteln var rött.
to preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (in relationship with)med prep
  prep
 The table was parallel to the floor. He reacted with tenderness to her outburst.
 Bordet var parallellt med golvet.
 Han reagerade med ömhet på hennes utbrott.
to preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (range, limit)till prep
 In summer, the temperature ranges from thirty to forty degrees Celsius.
 På sommaren varierar temperaturen från tretio till fyrtio grader Celsius.
to preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (compared with)till prep
  -
 Manchester United won the match, four to two.
 Manchester United vann matchen, fyra till två.
 Manchester United vann matchen, fyra - två.
to preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (ratio)till, mot prep
 The proposal was defeated by seven votes to two.
 Förslaget röstades ner med sju röster till (or: mot) två.
to preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (in order to)för prep
 Mo went there to pick up his order.
 Han gick dit för att hämta sin beställning.
 
Ytterligare översättningar
EngelskaSvenska
to advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (closed)till adv
 When night fell, she pulled the shutters to.
 När natten föll på stängde hon till fönsterluckorna.
to advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (toward action)in adv
 When they had all been served, they fell to and ate with pleasure.
 När alla blivit serverade högg de in och åt med god aptit.
to preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (recipient of action)mot prep
 I thought you were disrespectful to her
 Jag tyckte du var respektlös mot henne.
to preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (on, against)prep
 The fighter took a punch to the jaw.
 Slagskämpen mottog ett slag på käken.
to preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (up to, until)till prep
 To this very day, the original building still stands.
 Orginalbyggnaden står fortfarande till denna dag.
to preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (in relation to)till prep
 He says he's a third cousin to the president.
 Han säger att han är kusin i tredje led till presidenten.
to preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." formal (regarding, with regard to)angående adj
 To your earlier point, I think we are in agreement.
 Angående din tidigare fråga så tror jag att vi är överens.
to preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (intention)till prep
 She went to the rescue.
 Hon gick till undsättning.
to preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (resulting in)till prep
 To his horror, the painting was gone.
 Till hans förfäran var målningen borta.
to preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (into: resulting condition)i prep
 It was broken to pieces.
 Den var slagen i bitar.
to preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (in respect of)bakom prep
  med prep
 The secret to his success is his attention to detail.
 Hemligheten bakom hans framgång är hans noggrannhet med detaljer.
to preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (constituting)prep
 There are a hundred centimetres to a metre.
 Det går hundra centimeter på en meter.
to preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (desire, toasting)på, för prep
  (omodern)till prep
 To the happy couple! Hear! Hear!
 Skål på (or: för) det lyckliga paret! Skål! Skål!
 Låt oss dricka de lyckliga tu till! Skål! Skål!
to preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (rate of return)per prep
 I get nearly 40 miles to the gallon in that car.
 This sentence is not a translation of the original sentence. 20 miles per gallon motsvarar ungefär 8,5 km per liter.
to preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (time: before)i prep
 It is twenty to three in the afternoon.
 Klockan är tjugo i tre på eftermiddagen.
to preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (sum, calculations)- -
 It comes to thirty-three dollars, ninety-four cents.
 Det blir trettiotre dollar och nittiofyra cent.
to preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (limit in condition)in i prep
 He felt cold to the bone after skiing.
 Han var kall in i märgen efter skidåkningen.
to preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (with a purpose of) (med syfte)att prep
Anmärkning: Det finns ingen exakt översättning.
 Fiona bought a new book to read.
to preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (addition)i prep
 The extra charges added salt to the wounds.
 De extra avgifterna strödde salt i såren.
to preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (opposition)som prep
  (formell)- .
 This year's blackberries are inferior to last year's crop.
 Årets björnbär är inte lika bra som förra årets.
 Årets björnbärsskörd är undemålig förra årets.
to preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (position: in relation to)med prep
 The wall is parallel to the floor.
 Väggen är parallell med golvet.
to preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (in reaction to)prep
 He reacted with tenderness to her outburst.
 Han reagerade med ömhet på hennes utbrott.
to preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (verb and object connector)prep
 I am speaking generally, in regard to your efforts this week.
 Jag talar generellt med avseende på dina ansträngningar denna veckan.
  Saknas något viktigt? Rapportera ett fel eller föreslå en förbättring.
Kollokationer: going to [the mall, school, work], has gone to [the mall], (don't) want to [sing, eat, help], mer...

Forumdiskussioner med ord(en) "to" i titeln:

There are too many matching discussions for 'to'. Please add more words to your search or search on the forum server.
Se Google Översätts automatiska översättning av 'to'.

På andra språk: Spanska | Franska | Italienska | Portugisiska | Rumänska | Tyska | Nederländska | Ryska | Polska | Tjeckiska | Grekiska | Turkiska | Kinesiska | Japanska | Koreanska | Arabiska

Reklam

Word of the day: dear | knack

Reklam

Rapportera en olämplig annons.