after

Listen:
 /ˈɑːftə/

ⓘ One or more forum threads is an exact match of your searched term. Click here.

WordReference English-Turkish Dictionary © 2016:

Temel Çeviriler
EnglishTurkish
after preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (time: later)sonra, daha sonra z.
 We can discuss it more after lunch.
 Bu konuyu öğle yemeğinden sonra etraflıca tartışabiliriz.
after preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (because of)nedeniyle, -den dolayı, yüzünden edat
 After all of our advice, he finally changed his mind.
 Verdiğimiz onca tavsiyeden dolayı nihayet fikrini değiştirdi.
after preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (next in series)ardından, sonra z.
 The letter 'c' comes after the letter 'b'.
 Alfabede 'c' harfi 'b' harfinden sonra gelir.
after conjconjunction: Connects words, clauses, and sentences--for example, "and," "but," "because," "in order that." (time: when, if)-den sonra, yaptıktan sonra z.
 You can watch TV after you've eaten.
 Yemeğini yedikten sonra televizyon seyredebilirsin.
 
Ek Çeviriler
EnglishTurkish
after adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (next, later)sonraki s.
  ileriki s.
 He was wild in his youth but settled down in after years.
after adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (nautical: farther aft) (gemi)kıç tarafındaki, kıçtaki s.
 A gym is located in the after part of the ship.
after adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (aeronautics: farther aft) (uçak)arkasındaki, gerisindeki s.
 There's a bullet hole in the after part of the plane.
after advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (behind)arkadan z.
  ardından z.
  peşinden z.
 We'll go first and you can follow after.
after advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." US (time: later)sonra z.
 He walked off in anger but came back two hours after.
after preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (position: behind)arkasından z.
 Could you close the door after you, please?
after preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (in search of)peşinden z.
  ardından z.
  arayışıyla z.
 He went off after another loaf of bread.
after preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (lower in rank)düşük rütbeli s.
 A lieutenant comes after a captain.
after preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (in the style of)tarzında s.
 Painting by Smith, after Monet.
after preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (asking about) (durumunu, vb.)sormak f.
 She was asking after your mother. What should I tell her?
after preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (named for) (birisinin)adını alan s.
  (birisinin)adı verilen s.
 Judith is named after her grandmother.
after preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (in accord with)-e uygun s.
  ile uyuşan s.
 Now there's a man after my own heart!
  Önemli bir şeyler mi eksik? Hata bildirin ya da geliştirme önerin.

WordReference English-Turkish Dictionary © 2016:

Bileşik Şekiller:
EnglishTurkish
after a while bir süre sonra, biraz sonra z.
after all alt tarafı
  ne de olsa
  yine de/her şeye rağmen, her şeye karşın
  nihayet, sonunda, neticede, sonuç olarak
after all is said and done herşey bittikten sonra
after that bundan sonra, ondan sonra z.
after which (ki) ondan/bundan sonra z.
  sonrasında z.
chase after girls kızların peşinden koşmak, kız kovalamak f.
come after sonra gelmek f.
  takip etmek, peşinden gelmek f.
day after day günden güne z.
  günler boyu, günlerce z.
hour after hour saatlerce, saatler boyu z.
inquire after phr.v formal (seek information about [sb](resmi dil)birşey hakkında bilgi almak istemek f.
  araştırmak geçişli f.
look after [sb] bakmak, bakımını üstlenmek f.
  mukayyet olmak f.
  gözetmek/kollamak f.
lust after şehvetle/ihtirasla arzulamak f.
  göz koymak f.
  aşırı istemek, çok arzulamak f.
mad after (birşeye) çok kızmak, sinirlenmek, öfkelenmek f.
one after the other birbiri ardına/ardından/ardınca z.
  arka arkaya, peş peşe, üst üste z.
  birer birer z.
see after bakmak/ilgilenmek f.
take after (birisine) benzemek/çekmek f.
  Önemli bir şeyler mi eksik? Hata bildirin ya da geliştirme önerin.
'after' found in these entries
In the English description:

after' sözcüğü/sözcükleri ile ilgili forum tartışmaları:

Google Çeviri'nin tercümesine göz atabilirsiniz şu söz için: 'after'.

In other languages: İspanyolca | Fransızca | İtalyanca | Portekizce | Almanca | İsveççe | Dutch | Rusça | Polonyaca (Lehçe) | Romence | Çekçe | Yunanca | Çince | Japonca | Korece | Arapça

Advertisements

Word of the day: chew

Android AppiPhone App
Advertisements
Uygunsuz bir reklamı rapor et.