done

SpeakerListen:
 /dʌn/

Fiil için: "to do"

Basit Geçmiş Zaman: did
Miş'li Geçmiş Zaman: done

WordReference English-Turkish Dictionary © 2014:

Temel Çeviriler
done v past pverb, past participle: Verb form used descriptively or to form verbs--for example, "the locked door," "The door has been locked." (past participle of do)  (yapmak fiilinin miş'li geçmişi)yapmış miş'li geçmiş
 He had done what he needed to do.
 Yapması gerekeni yapmıştı.
done adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (finished)tamam, tamamlanmış, bitmiş s
 Are you done yet?
 * Bitmiş iş için ücretlerini alamadılar.
  Is something important missing? Report an error or suggest an improvement.

WordReference English-Turkish Dictionary © 2014:

Temel Çeviriler
do v auxauxiliary verb: Helping verb--for example, "She is running." "It has been lost." (to form questions)(soru cümlesi kurmak için fiile eklenir) -musun, musunuz y f
 Do you know where the dog is?
 Köpeğin nerede olduğunu biliyor musun?
do v auxauxiliary verb: Helping verb--for example, "She is running." "It has been lost." (to form negative)(olumsuz cümle kurmak için fiile eklenir) -mem, -miyorum y f
 I do not know.
 Bilmiyorum.
do vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (execute)yapmak, icra etmek geçişli f
 Just do your job.
 Sen sadece işini yap (or: icra et).
do vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (work as)(olarak) çalışmak, iş yapmak f
 What do you do for a living?
 Ne iş yapıyorsunuz?
do vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (work tasks)görev/iş yapmak, işle meşgul olmak f
 What do you actually do in the office?
 Büroda ne işler yapıyorsunuz (or: işle meşgulsünüz)?
do vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (task, job)yapmak, halletmek geçişli f
 I'll do the dishes, since you cooked.
 Yemeği sen pişirdin, bulaşıkları da ben hallederim.
do vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (meet the requirements of)yetmek, yeterli olmak, gereksinimi karşılamak, kâfi olmak f
 Will this do for you, or should I work on it some more?
 Bu senin için yeterli mi yoksa üzerinde daha mı çok çalışayım?
do viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (fare, manage)becermek, yapmak, üstesinden gelmek f
 How are you doing on that project?
 Proje nasıl gidiyor? Üstesinden gelebiliyor musunuz?
  Is something important missing? Report an error or suggest an improvement.

WordReference English-Turkish Dictionary © 2014:

Bileşik Şekiller:
done | do |
after all is said and done herşey bittikten sonra
easier said than done söylemesi kolay (yapması zor)
no sooner said than done sözünde durmuş, sözünü tutmuş/gereğini yapmış
see justice done layığını bulduğunu görmek f
see what can be done çaresine bakmak f
  yol/çözüm yolu aramak f
  Is something important missing? Report an error or suggest an improvement.
'done' found in these entries
In the English description:

'done' sözcüğü/sözcükleri ile ilgili forum tartışmaları:

Play and learn: visit WordReference Games
See Google Translate's machine translation of 'done'.

In other languages: Spanish | French | Italian | Portuguese | German | Russian | Polish | Romanian | Czech | Greek | Chinese | Japanese | Korean | Arabic

Download free Android and iPhone apps

Android AppiPhone App
Report an inappropriate ad.