drag

Listen:
 [ˈdræg]


WordReference English-Turkish Dictionary © 2019:

Temel Çeviriler
İngilizceTürkçe
drag [sth/sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (pull [sth], [sb] along the ground)sürüklemek geçişli f.
 Cynthia dragged the large chair into the room.
 Cynthia kocaman sandalyeyi odaya sürükledi.
drag viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (touching ground)sürünmek geçişsiz f.
 I didn't know that my scarf was dragging on the ground. Now it's filthy!
 Kaşkolumun yerde süründüğünü fark etmedim. Şimdi leş gibi kirli.
drag nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang (something boring or tedious)sıkıcı i.
 Homework is always a drag.
 Ev ödevi her zaman sıkıcıdır.
drag viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (pass slowly)yavaş ilerlemek f.
  uzayıp gitmek f.
 The movie starts to drag in the second half.
drag on [sth],
drag of [sth]
nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc.
informal (puff on a cigarette, etc.) (sigara içerken)nefes i.
  (gayri resmi)fırt i.
 The man took a long drag of his cigarette.
 
Ek Çeviriler
İngilizceTürkçe
drag nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (horse-drawn coach)atlı araba, at arabası i.
 Four horses pulled the drag, which had passengers seated inside and on the top.
drag nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (fishing: reel brake)olta makarası i.
 Use the drag when the fish tries to run.
drag nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (aerodynamics: resistance) (aerodinamik)direnç i.
 The thrust of the engines counteracts the drag of the wings.
drag viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (move wearily, heavily)ağır hareket etmek geçişsiz f.
 The old man dragged along the road.
drag (around) viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (move, act slowly)ağırdan almak f.
  tembellik etmek f.
 She didn't feel like doing anything, so she just dragged around all day.
drag for [sth] vi + prep (fishing: cast a net) (balıkçılık)ağ atmak f.
 The fishermen drag for mussels when the tide is right.
drag on [sth] vi + prep (draw on a cigarette, etc.)nefes çekmek f.
  (gayri resmi)fırt çekmek f.
 She dragged on her cigarette.
  Önemli bir şeyler mi eksik? Hata bildirin ya da geliştirme önerin.

WordReference English-Turkish Dictionary © 2019:

Bileşik Şekiller:
İngilizceTürkçe
drag [sb] down vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." figurative (demoralize)moralini bozmak f.
  yıldırmak f.
 His attitude is dragging the rest of us down.
drag [sth] down vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." figurative (lower the status, reputation of) (ün, şöhret, vb.)zedelemek f.
 Marrying that reprobate will certainly drag down her reputation.
drag on vi phrasalphrasal verb, intransitive: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning and not taking direct object--for example, "make up" [=reconcile]: "After they fought, they made up." (continue tediously)sürüp gitmek geçişsiz f.
  bitmek bilmemek, bir türlü bitmemek geçişsiz f.
 The three-hour movie dragged on and on.
drag [sth] out vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." informal, figurative (prolong) (olayı, toplantıyı, konuşmayı, vb.)uzatmak geçişli f.
 Let's not drag out the meeting any longer than it has to be.
drag [sth] up vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." figurative, informal (old subject: raise again)yeniden gündeme getirmek f.
  (konu, vb.)deşmek f.
 Did you have to drag up her infidelity?
drag [sb] up vtr phrasal sepphrasal verb, transitive, separable: Verb with adverb(s) or preposition(s), having special meaning, divisible--for example, "call off" [=cancel], "call the game off," "call off the game." figurative, slang (child: rear badly) (çocuk)kötü yetiştirmek f.
  Önemli bir şeyler mi eksik? Hata bildirin ya da geliştirme önerin.
'drag' bu girdilerde da bulundu:
İngilizce tanımda:
Eşdizimler: drag on for [hours, too long], a [total, complete] drag, drag [races, cars, tracks], daha fazlası...

drag' sözcüğü/sözcükleri ile ilgili forum tartışmaları:

Google Çeviri'nin tercümesine göz atabilirsiniz şu söz için: 'drag'.

Diğer dillerde: İspanyolca | Fransızca | İtalyanca | Portekizce | Romence | Almanca | Hollandaca | İsveççe | Rusça | Polonyaca (Lehçe) | Çekçe | Yunanca | Çince | Japonca | Korece | Arapça

Reklamlar

Word of the day: dear | knack

Reklamlar

Uygunsuz bir reklamı rapor et.