light

SpeakerListen:
 /laɪt/

Fiil için: "to light"

Basit Geçmiş Zaman: lit, lighted
Miş'li Geçmiş Zaman: lit, lighted

WordReference English-Turkish Dictionary © 2014:

Temel Çeviriler
light n (illumination)aydınlatma, ışıklandırma i
 ışık, aydınlık i
 nur i
 Could we have some light in the room? It's too dark.
 Odada biraz aydınlatma (or: ışıklandırma) yapsanız, nasıl olur? İçerisi çok karanlık.
 Perdeleri açın da içeriye biraz ışık gelsin.
 O anda tüm varlığının parlak bir nurla çevrelendiğini hissetti.
light n (lamp)lamba, avize i
 We have three lights in this room.
 Bu odada üç adet lamba vardır.
light n (traffic light)trafik ışığı i
 The traffic stopped when the light turned red.
 Trafik ışığı kırmızı yanınca tüm araçlar durdu.
light n figurative (viewpoint) mecazlıbakış açısı, görüş açısı i
 He always saw things in a negative light.
 Herşeyi olumsuz bir bakış açısıyla değerlendirirdi.
light adj (weight) ağır olmayanhafif s
 Give me the heavy bag, and you can carry the light one.
 Ağır torbayı bana ver, hafif olanını da sen taşıyabilirsin.
light adj (faint) belirgin olmayansilik, belirsiz s
 You could only see a light line of the mountains.
 Dağlar, uzaktan sadece silik bir çizgi halinde görülüyordu.
light adj (easy)hafif, basit, kolay s
 Take a little light exercise - nothing too strenuous.
 Kolay bir egzersiz yap, çok zor olanlarını yapma.
light adj (colour: pale) renkaçık, uçuk s
 Have you seen my light blue shirt?
 Açık mavi gömleğimi gördün mü?
light, light up vi (become bright)aydınlanmak, ışımak geçişsiz f
 Give it a moment and the room will light up.
 Biraz bekle, oda az sonra aydınlanacak.
light vtr (ignite)yakmak, tutuşturmak, ateşlemek geçişli f
 I will light the petrol to set off the fire.
 Yangını başlatmak için benzini tutuşturacağım.
  Is something important missing? Report an error or suggest an improvement.

light sth:

This word is scheduled to be translated and added in the near future.
If you are unable to find a translation, you can ask in the forums.
Sorry for the inconvenience.

lite:

This word is scheduled to be translated and added in the near future.
If you are unable to find a translation, you can ask in the forums.
Sorry for the inconvenience.

WordReference English-Turkish Dictionary © 2014:

Bileşik Şekiller:
light | light sth | lite |
green light (trafik) yeşil ışık i
green light mecazlıizin i
leading light mecazlı(diğer insanlara örnek olan) saygın/seçkin kimse, ışık saçan kimse i
 kılavuz ışık, rehber feneri i
ray of light ışık huzmesi i
red light kırmızı ışık i
 mecazlıtehlike i
see [sth] in a new light (birşeye) farklı bir gözle bakmak f
see the light ışığı görmek f
 (birşeyin aslını) anlamak, kavramak f
 kendine çekidüzen vermek, durumunu iyileştirmek f
see the light of day gerçekleşmek, meydana gelmek f
shining light parlak ışık i
 mecazlıneşeli/şen şakrak kişilik i
throw light on aydınlatmak, açıklığa kavuşturmak, ışık tutmak f
traffic light trafik ışığı, trafik lambası i
  Is something important missing? Report an error or suggest an improvement.
'light' found in these entries
In the English description:

'light' sözcüğü/sözcükleri ile ilgili forum tartışmaları:

Play and learn: visit WordReference Games
See Google Translate's machine translation of 'light'.

In other languages: Spanish | French | Italian | Portuguese | German | Russian | Polish | Romanian | Czech | Greek | Chinese | Japanese | Korean | Arabic

Download free Android and iPhone apps

Android AppiPhone App
Report an inappropriate ad.