WordReference English-Turkish Dictionary © 2014:

Temel Çeviriler
second nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (time)saniye i
 A minute lasts sixty seconds.
 Bir dakikada altmış saniye bulunmaktadır.
second,
seconds
nplplural noun: Noun always used in plural form--for example, "jeans," "scissors."
(helping)ikinci porsiyon, bir tabak daha (yemek) i
 There's more lasagne. Would anyone like seconds?
 Biraz lazanya kaldı. Bir tabak daha isteyeniniz var mı?
second nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (an instant)(bir) an i
 He only looked away for a second.
 Bakışlarını bir an için öteye çevirdi.
second nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (in order)ikinci sıra i
 Your seat is the second on the left.
 Koltuğunuz soldan ikinci sırada.
second adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (next after the first of sthg)ikinci s
 This is the second leg of our trip.
 Bu, gezimizin ikinci ayağıdır.
second vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (parliament: support)desteklemek, destek vermek f
 One of the peers has to second the motion.
 Önergenin meclis üyeleri tarafından desteklenmesi gerekiyor.
  Önemli bir şeyler mi eksik? Hata bildirin ya da geliştirme önerin.

WordReference English-Turkish Dictionary © 2014:

Bileşik Şekiller:
fifty-second elli ikinci s
give it a second thought bir daha düşünmek f
have second thoughts tereddüt etmeye başlamak f
play second fiddle geri planda olmak, ikinci planda olmak f
  daha aşağı düzeyde/mevkide olmak f
second fiddle ikinci plan, geri plan i
  daha aşağı makam/mevki i
second look ikinci bakış, tekrar bakma/değerlendirme i
second thought şüphe, kuşku i
second wind yeniden kazanılan enerji/kuvvet i
second-hand elden düşme, ikinci el s
second-hand clothes elden düşme giysiler, ikinci el giysiler çoğ i
split second bir an i
  bir anda, kaşla göz arasında z
  bir anlık s
take a second look bir kez daha bakmak f
this second hemen şimdi z
wait a second bir saniye ünl
  Önemli bir şeyler mi eksik? Hata bildirin ya da geliştirme önerin.
'second' found in these entries
In the English description:

second' sözcüğü/sözcükleri ile ilgili forum tartışmaları:

Google Çeviri'nin tercümesine göz atabilirsiniz şu söz için: 'second'.

In other languages: Spanish | French | Italian | Portuguese | German | Russian | Polish | Romanian | Czech | Greek | Chinese | Japanese | Korean | Arabic

Ücretsiz Android ve iPhone uygulamalarını indirin

Android AppiPhone App
Uygunsuz bir reklamı rapor et.