WordReference English-Turkish Dictionary © 2014:

Temel Çeviriler
so adv (to such an extent)öylesine, o kadar, o derece, öyle z
 He was so mad, that he forgot to eat dinner.
 Öylesine kızgındı ki, yemek yemeyi bile unuttu.
so adv (thus, as a result)bunun için, onun için, bu yüzden, bundan dolayı ed
 I'm hungry, so I'm going to get something to eat.
 Karnım aç, onun için gidip yiyecek birşeyler alacağım.
so adv (approximately)kadar, civarında ed
 There were twenty or so people there.
 Orada yirmi kadar insan vardı.
so adv (too, also)da, de bağ
 I want to go to the movies and so does she.
 Sinemaya gitmek istiyorum, o da gelmek istiyor.
so adv (yes, affirmative answer) olumlu cevapevet, öyle z
 Does he like her? I think so.
 Onu seviyor mu? Bence evet (or: öyle).
so conj (and, next)ve bağ
 So then we went to the grocery store.
 Ve sonra da markete gittik.
so adv (so much, very)çok, pek s
 o kadar, öyle z
 gündelik dilacayip, süper s
 That guy is so good looking!
 O adam çok yakışıklı.
 Bu aktör o kadar yakışıklı ki!
 Sevgilisi acayip (or: süper) yakışıklı bir çocuk.
so adj (as stated)dolayısıyla z
 So, there really is no need to worry, as I have already explained.
 Dolayısıyla, daha önce de belirttiğim gibi, telaşlanacak birşey yok.
  Is something important missing? Report an error or suggest an improvement.

sol:

This word is scheduled to be translated and added in the near future.
If you are unable to find a translation, you can ask in the forums.
Sorry for the inconvenience.

WordReference English-Turkish Dictionary © 2014:

Bileşik Şekiller:
so | sol |
and so forth falan filan, vesaire vesaire
 benzeri/işte bunu gibi
and so on ve benzeri/diğerleri
 vesaire
I am afraid so! korkarım öyle ünl
I don't think so zannetmiyorum, zannetmem
in so far as -den dolayı z
 kadarıyla
 şu kadar ki
in so many words açıkça, açık seçik bir şekilde z
just so işte öyle
 aynen öyle, tam böyle
 çok dikkatli bir şekilde z
like so işte böyle, bu şekilde
one hundred or so yüze yakın, yüz civarında, yüz kadar
quite so elbette, tabii, doğru
 kuşkusuz
 aynen öyle
So be it. öyle olsun
 olsun, olursa olsun
so far so good buraya kadar iyi
 şimdilik iyi/yolunda
so much as bile, dahi
 ne kadar çok olursa
so much for that hiç de işe yaramadı, hiç de iyi değilmiş
so there al işte
so what öyleyse ne/nedir
so what else is new ne haber, nasıl gidiyor
so what? ne olmuş yani, ne çıkar, ne olacakmış
so-so şöyle böyle, eh işte
 vasat s
  Is something important missing? Report an error or suggest an improvement.
'so' found in these entries
In the English description:

Download free Android and iPhone apps

Android AppiPhone App
Report an inappropriate ad.