صيغ مركبة:
EspañolÁrabe
teatralidad,
aparatosidad,
aparatosidad
From the English "razzmatazz"
nfnombre femenino: Sustantivo de género exclusivamente femenino ("mesa", "tabla").
احتفال كبير
  هل هناك شيء مهم ناقص؟ أبلغ عن خطأ أو اقترح تحسينًا.
انظر ترجمة جوجل الآلية لكلمة 'aparatosidad'.

En otros idiomas: Francés | Portugués | Italiano | Alemán | Holandés | Sueco | Polaco | Rumano | Checo | Griego | Turco | Chino | Japonés | Coreano | Inglés

Publicidad

Word of the day: rest | whisk

Publicidad

Infórmanos de los anuncios inapropiados.