Βλάχος

NOTE: This dictionary is currently only English to Greek.
Here are the lines from the English to Greek side that include 'Βλάχος'.

WordReference English-Greek Dictionary © 2015:

Κατάλληλες εγγραφές από την άλλη πλευρά του λεξικού
bumpkin n pejorative (simple country person) (υποτιμητικό)βλάχος ουσ.αρ.
  βλαχαδερό ουσ.ουδ.
farmer n pejorative, figurative (yokel) (μεταφορικά, μειωτικό)βλάχος, μπουρτζόβλαχος ουσ.αρ.
  βλαχαδερό ουσ.ουδ.
baboon n slang, pejorative, figurative (uncultured person) (μειωτ: ακαλλιέργητος)μπουρτζόβλαχος, βλάχος, κάφρος ουσ αρσ
hick n US, slang (simple country person)χωριάτης, χωριάτα ουσ αρσ, ουσ θηλ
  (υποτιμητικό: χωρικός)βλάχος, βλάχα ουσ αρσ, ουσ ηλ
  (προσβλητικό)καράβλαχος, καραβλάχα ουσ αρσ, ουσ ηλ
  μπουρτζόβλαχος, μπουρτζοβλάχα ουσ αρσ, ουσ ηλ
yokel n pejorative (peasant, countrydweller) (προσβλητικό)χωριάτης ουσ.αρσ.
  (καθομιλουμένη)βλάχος, μπουρτζόβλαχος ουσ.αρσ.
hillbilly n US, informal, pejorative (mountain dweller in southern US) (ΗΠΑ, υποτιμητικό, αργκό)βλάχος, μπουρτζόβλαχος ουσ.αρσ.
rube n US, slang (rustic person) (καθομ, μειωτικό)χωριάτης, βλάχος ουσ αρσ
  χωριάτα, βλάχα ουσ θηλ
  αγροίκος ουσ αρσ
country bumpkin n slang, pejorative (person: rustic) (αργκό, υποτιμητικό)χωριάτης, βλάχος ουσ.αρσ.
 She's a real country bumpkin: she's never even lived in a small town.
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.

Συζητήσεις του φόρουμ με τη λέξη/φράση Βλάχος στον τίτλο:

Δείτε την αυτόματη μετάφραση του Google Translate για τον όρο 'Βλάχος'.

Κατεβάστε τις δωρεάν εφαρμογές για Android και iPhone

Android AppiPhone App
Αναφορά ακατάλληλης διαφήμισης