Θα


WordReference English-Greek Dictionary © 2019:

Κύριες μεταφράσεις
ΕλληνικάΑγγλικά
θα will, shall
  would
  goint to, gonna
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.

Κατάλληλες εγγραφές από την άλλη πλευρά του λεξικού
Κύριες μεταφράσεις
ΑγγλικάΕλληνικά
gonna contractioncontraction: Shortened form of word or words--for example, "I'd" = "I had," "can't" = "cannot." informal (going to)θα μόριο
Σχόλιο: In writing, "going to" is preferred, though "gonna" is extremely common in speech.
 Who's gonna pay the bills while you're gone?
 Ποιος θα πληρώνει τους λογαριασμούς όσο θα λείπεις;
I'd contractioncontraction: Shortened form of word or words--for example, "I'd" = "I had," "can't" = "cannot." colloquial, abbreviation (I would)θα μόριο
  εγώ θα αντων + μόριο
 I'd like to get married this year.
you'll contractioncontraction: Shortened form of word or words--for example, "I'd" = "I had," "can't" = "cannot." colloquial, abbreviation (you will)θα περίφρ
  (κατά λέξη)εσύ θα περίφρ
 If you turn down this job offer, you'll regret it.
 Αν απορρίψεις αυτή την πρόταση για δουλειά, θα το μετανιώσεις.
I'll contractioncontraction: Shortened form of word or words--for example, "I'd" = "I had," "can't" = "cannot." colloquial, abbreviation (I will)θα μόριο
  εγώ θα αντων + μόριο
Σχόλιο: Δεν υπάρχει ακριβής αντιστοιχία.
 I'll eat dinner at 7:00 tonight.
he'll contractioncontraction: Shortened form of word or words--for example, "I'd" = "I had," "can't" = "cannot." colloquial, abbreviation (he will) (μέλλοντας)θα μόριο
 James said he'll be back from vacation next week.
she'll contractioncontraction: Shortened form of word or words--for example, "I'd" = "I had," "can't" = "cannot." colloquial, abbreviation (she will)θα σύνδ
Σχόλιο: Δεν υπάρχει ακριβής αντιστοιχία.
 Don't tell mom that I broke the vase; she'll be so mad at me.
it'll contractioncontraction: Shortened form of word or words--for example, "I'd" = "I had," "can't" = "cannot." colloquial, abbreviation (it will)θα μόριο
 Let's take the bus; it'll be quicker than walking.
he'd contractioncontraction: Shortened form of word or words--for example, "I'd" = "I had," "can't" = "cannot." colloquial, abbreviation (he would)θα μόριο
  θα μπορούσε ρ έκφρ
 Wayne hates living in this town; he'd do anything to leave.
she'd contractioncontraction: Shortened form of word or words--for example, "I'd" = "I had," "can't" = "cannot." colloquial, abbreviation (she would)θα σύνδ
Σχόλιο: Δεν υπάρχει ακριβής αντιστοιχία.
 Vicky is very blunt; if she didn't like you, she'd say so, believe me!
'll contractioncontraction: Shortened form of word or words--for example, "I'd" = "I had," "can't" = "cannot." colloquial, abbreviation (will or shall)θα μόριο
 Don't lift those heavy bags; Pete'll carry them for you.
will v auxauxiliary verb: Helping verb--for example, "She is running." "It has been lost." (future: prediction or schedule)θα μόριο
 I will cook dinner tomorrow. Her birthday will be on a Sunday next year.
 Θα μαγειρέψω δείπνο αύριο. Του χρόνου τα γενέθλιά της θα πέσουν Σάββατο.
would v auxauxiliary verb: Helping verb--for example, "She is running." "It has been lost." (in conditional sentences)θα μόριο
 I would buy a car if I had enough money.
 Θα αγόραζα ένα αμάξι αν είχα αρκετά χρήματα.
shall v auxauxiliary verb: Helping verb--for example, "She is running." "It has been lost." (used to make a suggestion)θα μόριο
  (προτροπή)να μόριο
Σχόλιο: Επίσης, μπορεί και να μείνει αμετάφραστο, π.χ. Πάμε σινεμά απόψε;
 Shall we go to the cinema tonight?
 Θα πάμε σινεμά απόψε;
 Να πάμε σινεμά απόψε;
shalt,
shall
v auxauxiliary verb: Helping verb--for example, "She is running." "It has been lost."
archaic (shall: 2nd person singular)θα μόριο
  πρόκειται να ρ μ
  (προτροπή, υπαγόρευση)να μόριο
 "Thou shalt not kill" is one of the Ten Commandments referred in the Torah.
wouldst v auxauxiliary verb: Helping verb--for example, "She is running." "It has been lost." archaic (would: 2nd person singular)θα μόριο
Σχόλιο: Δεν υπάρχει ακριβής αντιστοιχία.
would v auxauxiliary verb: Helping verb--for example, "She is running." "It has been lost." (used to show politeness)θα μόριο
 Would you please pass the salt?
 Θα μου περάσετε το αλάτι σας παρακαλώ;
shall v auxauxiliary verb: Helping verb--for example, "She is running." "It has been lost." mainly dated or literary (future tense: will)θα μόριο
Σχόλιο: Still used in modern English with first person subject: We shall see you at the weekend.
 Shall you be in attendance at the ball, my lady?
 Θα παραβρεθείτε στον χορό, κυρία μου;
would v auxauxiliary verb: Helping verb--for example, "She is running." "It has been lost." (will: in reported speech)θα μόριο
 Yesterday he said that he would go to the library.
 Χθες είπε ότι θα πήγαινε στη βιβλιοθήκη.
shall v auxauxiliary verb: Helping verb--for example, "She is running." "It has been lost." (command: will)θα μόριο
 You shall obey me!
 Θα με υπακούσεις!
be going to do [sth] v auxauxiliary verb: Helping verb--for example, "She is running." "It has been lost." (future) (μέλλοντας)θα μόριο
  πρόκειται ρ απρ
 I am going to be a doctor.
 Θα γίνω γιατρός.
 Πρόκειται να γίνω γιατρός.
 
Επιπλέον μεταφράσεις
ΑγγλικάΕλληνικά
shall v auxauxiliary verb: Helping verb--for example, "She is running." "It has been lost." (indicating determination)θα μόριο
 You shall go to the ball, Cinderella! That man shall pay for what he has done.
shall v auxauxiliary verb: Helping verb--for example, "She is running." "It has been lost." (indicating certainty)θα μόριο
 Our day shall come.
shall v auxauxiliary verb: Helping verb--for example, "She is running." "It has been lost." often with negative construction (indicating doubt)θα μόριο
 I doubt I shall ever have another holiday as good as this one. Jeremy doesn't think he shall ever see Helen again.
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.
Σύνθετοι τύποι:
ΑγγλικάΕλληνικά
arguably advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (which can be argued, defended)θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς, µπορεί να υποστηριχθεί ότι περίφρ
  κατά πολλούς περίφρ
  (λανθασμένα για έμφαση)αναμφίβολα, αδιαμφισβήτητα, αναμφισβήτητα, αδιαφιλονίκητα επίρ
 He is arguably the best candidate for president.
 Θα μπορούσε να πει κανείς οτι είναι ο καλύτερος υποψήφιος για την προεδρία.
 Κατά πολλούς, είναι ο καλύτερος υποψήφιος για την προεδρία.
could v auxauxiliary verb: Helping verb--for example, "She is running." "It has been lost." (polite request) (τύπος ευγενείας)θα μπορούσα περίφρ
 Could you hold this for me, please?
 Θα μπορούσες σε παρακαλώ να μου το κρατήσεις;
could v auxauxiliary verb: Helping verb--for example, "She is running." "It has been lost." (ability) (δυνατότητα)θα μπορούσα περίφρ
 I could go to the store if I wanted to.
 Θα μπορούσα να πάω στο κατάστημα αν ήθελα.
could v auxauxiliary verb: Helping verb--for example, "She is running." "It has been lost." (possibility) (πιθανότητα)θα μπορούσα περίφρ
  μπορεί ρ απρ
 He could be right.
 Θα μπορούσε να έχει δίκιο.
could v auxauxiliary verb: Helping verb--for example, "She is running." "It has been lost." (polite suggestion)θα μπορούσα περίφρ
 You could call them and ask.
 Θα μπορούσες να τους τηλεφωνήσεις και να ρωτήσεις.
for preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (expressing a wish)μακάρι να είχα, μακάρι να'χα, και τι δε θα'δινα, και τι δε θα έδινα περίφρ
 Oh, for a bowl of soup right now!
get [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." informal (have revenge on)εκδικούμαι ρ αμ
  (καθομιλουμένη)θα σου δείξω έκφρ
  θα μου το πληρώσεις έκφρ
 I'll get you for that!
a goer nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. slang (project: likely)που πρόκειται να εγκριθεί περίφρ
  (μεταφορικά)που θα περπατήσει περίφρ
mean [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (word: signify)σημαίνω ρ μ
  (μτφ, καθομιλουμένη)θα πει έκφρ
  πάει να πει έκφρ
 What does the word 'available' mean?
 Τι σημαίνει η λέξη «available»;
 Τι θα πει «available»;
 Τι πάει να πει «available»;
mean [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (signify)σημαίνω ρ μ
  (μτφ, καθομιλουμένη)θα πει, πάει να πει περίφρ
 A green light means "go."
 Το πράσινο φως σημαίνει «φύγαμε».
mean [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (entail)σημαίνω ρ μ
  (μτφ, καθομιλουμένη)θα πει, πάει να πει έκφρ
 A delay in our flight means a missed connection.
 Η καθυστέρηση σε αυτήν την πτήση σημαίνει (or: θα πει) ότι θα χάσουμε και την επόμενη.
might v auxauxiliary verb: Helping verb--for example, "She is running." "It has been lost." (asking permission)μπορώ ρ μ
  (τύπος ευγενείας)θα μπορούσα έκφρ
 Might I use your bathroom?
 Θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω το μπάνιο σου;
might v auxauxiliary verb: Helping verb--for example, "She is running." "It has been lost." (expressing annoyance)θα μπορούσα ρ μ
  ας μόριο
 Well! You might have let me know sooner!
 Ωραία! Θα μπορούσες να με είχες ειδοποιήσει νωρίτερα!
 Ωραία! Ας με ειδοποιούσες νωρίτερα!
occasional adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (for occasional use)που τυχόν θα χρειαστεί περίφρ
 Occasional chairs are stored in this closet.
 Καρέκλες που τυχόν θα χρειαστούν υπάρχουν σε αυτό το καμαράκι.
ought,
ought to do [sth]
v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end."
(should) (να κάνω κτ)θα έπρεπε ρ απρ
  θα πρέπει ρ απρ
  πρέπει ρ απρ
 You really ought to drive more carefully.
 Πραγματικά θα έπρεπε να οδηγείς πιο προσεκτικά.
rescue animal nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (pet from animal shelter)ζώο σε καταφύγιο ζώων που θα υιοθετήσει κάποιος φιλόζωος ως ζώο συντροφιάς περίφρ
should v auxauxiliary verb: Helping verb--for example, "She is running." "It has been lost." (ought to) (υποχρέωση)πρέπει ρ απρ
  θα έπρεπε έκφρ απρ
 Although he should go, he'll probably stay at home.
 Παρόλο που πρέπει (or: θα έπρεπε) να πάει, μάλλον θα μείνει στο σπίτι.
should v auxauxiliary verb: Helping verb--for example, "She is running." "It has been lost." (suggestion) (προτροπή)πρέπει ρ απρ
  θα έπρεπε έκφρ απρ
 Maybe you should go to the meeting tonight. What do you think?
 Ίσως πρέπει (or: θα έπρεπε) να πας στη συνάντηση απόψε. Τι λες;
should v auxauxiliary verb: Helping verb--for example, "She is running." "It has been lost." (duty, obligation) (υποχρέωση)πρέπει ρ απρ
  θα έπρεπε έκφρ απρ
 I should take out the trash, but I am not going to. What should I do?
 Πρέπει (or: Θα έπρεπε) να βγάλω έξω τα σκουπίδια, αλλά δεν πρόκειται να το κάνω.
should,
should have
v auxauxiliary verb: Helping verb--for example, "She is running." "It has been lost."
(failed possibility)θα έπρεπε έκφρ απρ
 He should have known that he can't do that.
 Θα έπρεπε να ξέρει πως δεν μπορεί να το κάνει αυτό.
should v auxauxiliary verb: Helping verb--for example, "She is running." "It has been lost." (will probably)μάλλον θα, πιθανότατα θα, λογικά θα περίφρ
  είναι πολύ πιθανό να έκφρ απρ
  έχω πολλές πιθανότητες να περίφρ
 Our team should win the game because it is much better than the opposing team.
 Η ομάδα μας μάλλον θα κερδίσει τον αγώνα γιατί είναι πολύ καλύτερη από την αντίπαλό της.
 Η ομάδα μας είναι πολύ πιθανό να κερδίσει τον αγώνα γιατί είναι πολύ καλύτερη από την αντίπαλό της.
 Η ομάδα μας έχει πολλές πιθανότητες να κερδίσει τον αγώνα γιατί είναι πολύ καλύτερη από την αντίπαλό της.
signify [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (mean)σημαίνω ρ μ
  (καθομιλουμένη)θα πει, πάει να πει, θέλει να πει περίφρ
 What does "spare" signify in "Spare the rod and spoil the child"?
some adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." slang (emphasis: remarkable)εξαιρετικός, εκπληκτικός επίθ
  (καθομιλουμένη, μτφ)φανταστικός, φοβερός, απίθανος επίθ
  (εμφατικός τύπος)αυτό ήταν, αυτό θα πει έκφρ
 That was some meal. I hope to go back there soon.
 Αυτό ήταν φαγητό! Ελπίζω να ξαναπάμε σύντομα.
sooner advadverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," "very rare," "happening now," "fall down." (comparative: more willingly)καλύτερα επίρ
  (μεταφορικά, καθομ)χίλιες φορές έκφρ
  θα προτιμούσα περίφρ
 I'd sooner give the money to charity than to him.
 Καλύτερα να δώσω τα λεφτά σε φιλανθρωπίες, παρά σε αυτόν.
 Χιλιες φορές να δώσω τα λεφτά σε φιλανθρωπίες, παρά σε αυτόν.
 Θα προτιμούσα να δώσω τα λεφτά σε φιλανθρωπίες, παρά σε αυτόν.
think [sth],
think that
vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat."
(intend, determine) (κάνω κάτι)νομίζω ότι θα ρ μ
  σκέφτομαι να, σκοπεύω να ρ μ
  (καθομιλουμένη)λέω να ρ μ
 I think I'll go to the grocer's now.
 Νομίζω ότι θα πάω στο μανάβικο τώρα.
 Σκέφτομαι να πάω στο μανάβικο τώρα.
we'll contractioncontraction: Shortened form of word or words--for example, "I'd" = "I had," "can't" = "cannot." abbr, colloquial (we will)εμείς θα
would as soon,
had as soon
v auxauxiliary verb: Helping verb--for example, "She is running." "It has been lost."
(would rather)θα προτιμούσα περίφρ
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.

Συζητήσεις του φόρουμ με τη λέξη/φράση Θα στον τίτλο:

Δείτε την αυτόματη μετάφραση του Google Translate για τον όρο 'Θα'.

Σε άλλες γλώσσες Ισπανικά | Γαλλικά | Πορτογαλικά | Ιταλικά | Γερμανικά | Ολλανδικά | Σουηδικά | Πολωνικά | Ρουμανικά | Τσέχικα | Τουρκικά | Κινέζικα | Ιαπωνικά | Κορεατικά | Αραβικά

Advertisements

Word of the day: dish | banter

Advertisements

Αναφορά ακατάλληλης διαφήμισης