Μα


WordReference English-Greek Dictionary © 2018:

Κύριες μεταφράσεις
ΕλληνικάΑγγλικά
μα but
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.

Κατάλληλες εγγραφές από την άλλη πλευρά του λεξικού
Κύριες μεταφράσεις
ΑγγλικάΕλληνικά
but conj (yet) (παρ' όλα αυτά)αλλά, μα, όμως σύνδ
 I may be old, but I can still ride a bike.
 Μπορεί να είμαι μεγάλος σε ηλικία, αλλά μπορώ ακόμα να κάνω ποδήλατο.
mam n UK, informal, regional (mother)μαμά ουσ θηλ
  (αργκό)μα ουσ θηλ
la interj archaic, dialectical (indicate surprise) (για έκπληξη)α, για δες, μα επιφ
 
Επιπλέον μεταφράσεις
ΑγγλικάΕλληνικά
but conj (on the contrary)αλλά, μα σύνδ
 I asked not for a salad but for soup. He's not a violinist but a cellist.
but conj (used as intensifier) (εμφατικός τύπος)μα σύνδ
  (εμφατικός τύπος)όμως σύνδ
 There was nothing good on TV, but nothing!
 Η τηλεόραση δεν είχε τίποτα, μα τίποτα καλό!
 Η τηλεόραση δεν είχε τίποτα, τίποτα όμως!
why interj (introducing surprised statement) (έκπληξη)Μα σύνδ
 Do I believe in equal rights for everyone? Why, yes. What a strange question.
 Με ρωτάς εάν θεωρώ ότι όλοι πρέπει να έχουν ίσα δικαιώματα; Μα ναι! Τι αλλόκοτη ερώτηση!
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.
Σύνθετοι τύποι:
ΑγγλικάΕλληνικά
but n (objection) (καθομιλουμένη)αλλά σύνδ
  (καθομιλουμένη, προφορικό)μα και μου έκφρ
  αντίρρηση ουσ θηλ
 You're going to bed now, and I don't want to hear any buts!
 Θα πας για ύπνο τώρα, και δεν έχει «αλλά»!
 Θα πας για ύπνο τώρα, και δεν θέλω ν’ ακούσω «μα και μου»!
 Θα πας για ύπνο τώρα, και δεν θέλω ν’ ακούσω αντιρρήσεις!
But of course interj (expressing polite consent)Φυσικά επιφ
  Μα και βέβαια έκφρ
 But of course, you're right!
By Jove! interj dated (amazement)μα τον Θεό επιφ
 By Jove! I thought I'd never see you again.
the devil interj (emphatic expletive, mild oath)μα τον Θεό επιφ
 The devil, he will; I'm putting a stop to it right now. Who the devil told you that?
egad,
egads
interj
archaic or humorous (expressing alarm)μα το Θεό επιφ
  Θεούλη μου επιφ
ever adv (emphatic: never) (εμφατικός τύπος)μα ποτέ φράση
  (καθομιλουμένη, προφορικό)ποτέ των ποτών έκφρ
  ποτέ μου
 I have never, ever, been to Paris.
 Δεν έχω πάει ποτέ, μα ποτέ, στο Παρίσι.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Δεν έχω πει ψέματα ποτέ των ποτών.
 This sentence is not a translation of the original sentence. Δεν έχω πει ποτέ μου ψέματα.
honest-to-God adj informal (real, true)πραγματικός, αληθινός επίθ
  (με προσδιορισμό)μα τον Θεό έκφρ
no ifs,
ands,
or buts
expr
informal (no excuses are permitted) (καθομιλουμένη)χωρίς μα, μου, σου, ξου έκφρ
  χωρίς μα και μου έκφρ
 I need you to finish that report today, no ifs, ands, or buts.
really interj (expressing indignation) (αγανάκτηση)Μα τι λες! έκφρ
  έτσι, ε; έκφρ
 Well, really! How rude!
 Μα τι λες! Τι αγένεια!
why interj (surprise, amazement)γιατί επιφ
  (απορία και έκπληξη)πώς και έτσι επιφ
  (απορία και στενοχώρια)μα γιατί επίφ
 You're moving away? Why?
why interj (introducing contradiction)γιατί επιφ
  (αντίθεση)μα όχι επιφ
zounds interj archaic (expressing surprise, anger, etc.)να πάρει έκφρ
  μα το Θεό έκφρ
  (θυμός)να πάρει η οργή έκφρ
  (έκπληξη, συχνά ειρωνικό)ω τι έκπληξη έκφρ
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.

Συζητήσεις του φόρουμ με τη λέξη/φράση Μα στον τίτλο:

Δείτε την αυτόματη μετάφραση του Google Translate για τον όρο 'Μα'.

Σε άλλες γλώσσες Ισπανικά | Γαλλικά | Πορτογαλικά | Ιταλικά | Γερμανικά | Ολλανδικά | Σουηδικά | Πολωνικά | Ρουμανικά | Τσέχικα | Τουρκικά | Κινέζικα | Ιαπωνικά | Κορεατικά | Αραβικά

Advertisements

Word of the day: bald | squib

Advertisements

Αναφορά ακατάλληλης διαφήμισης