άρση


WordReference English-Greek Dictionary © 2017:

Κύριες μεταφράσεις
GreekEnglish
άρση lifting
  withdrawal
  revocation
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.
Κατάλληλες εγγραφές από την άλλη πλευρά του λεξικού

Κύριες μεταφράσεις
EnglishGreek
revocation n (annulment)ανάκληση, άρση, κατάργηση ουσ θηλ
 Danny didn't pay his parking tickets and was threatened with a revocation of his license.
abrogation n (abolishment, ending of [sth])κατάργηση ουσ θηλ
  άρση ουσ θηλ
  ακύρωση ουσ θηλ
obviation n (elimination of the need for [sth](επίσημο)άρση ουσ θηλ
upbeat n (music: unaccented beat) (μουσική)άρση ουσ θηλ
 The tenors come in on the upbeat of measure 40.
 
Επιπλέον μεταφράσεις
EnglishGreek
lift n (act of raising)σήκωμα ουσ ουδ
  (επίσημο)ανύψωση, άρση ουσ θηλ
 With a lift of the hand, the leader signalled that he was ready.
 Με μια άρση (or: ανύψωση του χεριού), ο ηγέτης υπέδειξε ότι ήταν έτοιμος.
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.
Σύνθετοι τύποι:
EnglishGreek
declassification n (removal of top secret status) (εγγράφου ως απορρήτου)αποχαρακτηρισμός ουσ αρσ
  άρση απορρήτου φρ ως ουσ θηλ
desegregation n (integration, multiculturalism)άρση φυλετικού διαχωρισμού, εξάλειψη φυλετικού διαχωρισμού φρ ως ουσ θηλ
  (συνύπαρξη φυλών)πολυπολιτισμικότητα ουσ ουδ
disestablishment n (cancelling or undoing of [sth])κατάργηση ουσ θηλ
  ακύρωση ουσ θηλ
  (για εκκλησία)άρση της αναγνώρισης απο το κράτος φρ ως ουσ θηλ
lift weights v expr (exercise: do weight training)σηκώνω βάρη, κάνω άρση βαρών ρ μ
 I go running and lift weights four times a week.
lift weights v expr (sport: do weight lifting)κάνω άρση βαρών περίφρ
 He lifts weights competitively. When they lift weights, weight-lifters wear a belt to protect their back and kidneys.
 Κάνει άρση βαρών σε αγωνιστικό επίπεδο.
weight lifting n (sport: competition to lift barbells)άρση βαρών ουσ θηλ
 Hoskins is in training for the Olympic weight lifting competition.
weight lifting n (exercise: training with weights)άρση βαρών ουσ θηλ
 Weight-lifting builds muscle and strengthens your heart.
weight training n (lifting barbells for fitness)άρση βαρών ουσ θηλ
  (καθομιλουμένη)βάρη ουσ ουδ πλ
 He stays in shape by running and doing weight training.
weightlifting n (sport: lifting weights) (άθλημα)άρση βαρών ουσ θηλ
 She's taken two medals in weightlifting.
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.

Συζητήσεις του φόρουμ με τη λέξη/φράση άρση στον τίτλο:

Δείτε την αυτόματη μετάφραση του Google Translate για τον όρο 'άρση'.

Σε άλλες γλώσσες Spanish | French | Portuguese | Italiano | German | Ολλανδικά | Swedish | Russian | Polish | Romanian | Czech | Turkish | Chinese | Japanese | Korean | Arabic

Advertisements

Word of the day: above | bare

Advertisements

Αναφορά ακατάλληλης διαφήμισης
Become a WordReference Supporter to view the site ad-free.