έναυσμα

NOTE: This dictionary is currently only English to Greek.
Here are the lines from the English to Greek side that include 'έναυσμα'.

WordReference English-Greek Dictionary © 2015:

Matching entries from other side of dictionary
trigger n (provocation)έναυσμα ουσ ουδ
 The trigger for the war was the assassination of the archduke.
firelighter n (flammable substance used to ignite a fire)προσάναμμα ουσ ουδ
  έναυσμα ουσ ουδ
trigger vtr (set in motion, provoke)πυροδοτώ ρ.μετ.
  αποτελώ έναυσμα περίφρ
  προκαλώ, προξενώ ρ.μετ.
 The assassination of the archduke triggered the war.
 Η δολοφονία του αρχιδούκα πυροδότησε τον πόλεμο.
 Η δολοφονία του αρχιδούκα αποτέλεσε έναυσμα για την έκρηξη του πολέμου.
  Τα σχόλιά του προκάλεσαν (or: προξένησαν) θύελλα διαμαρτυριών στο συνέδριο.This sentence is not a translation of the Greek sentence.
stimulus n ([sth] stimulating action) (κάτι που προκαλεί δράση)ερέθισμα ουσ.ουδ.
  (μεταφορικά)κίνητρο, έναυσμα ουσ.ουδ.
sparking n (act of prompting, initiating) (μεταφορικά)σπίθα ουσ.θηλ.
  έναυσμα, εναρκτήριο λάκτισμα ουσ.ουδ.
  Is something important missing? Report an error or suggest an improvement.

Φόρουμ WR: Θέματα συζήτησης με τον όρο 'έναυσμα' στον τίτλο:

See Google Translate's machine translation of 'έναυσμα'.

Download free Android and iPhone apps

Android AppiPhone App
Report an inappropriate ad.