αδύναμος


WordReference English-Greek Dictionary © 2017:

Κύριες μεταφράσεις
GreekEnglish
αδύναμος weak
  feeble
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.
Κατάλληλες εγγραφές από την άλλη πλευρά του λεξικού

Κύριες μεταφράσεις
EnglishGreek
weak adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (unable to exert force)αδύναμος επίθ
 I am too weak to push this heavy trolley.
 Είμαι πολύ αδύναμος για να σπρώξω αυτό το βαρύ καρότσι.
feeble adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (weak: temporarily)αδύναμος, άτονος επίθ
  που αισθάνεται ατονία, που αισθάνεται αδυναμία περίφρ
 Jim was feeling feeble after having the flu.
frail adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (person: weak)αδύναμος επίθ
  που έχει εύθραυστη υγεία περίφρ
  ευπαθής, ευάλωτος επίθ
 A frail old man fell down outside the store and broke his hip.
puny adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (person: weak, thin)αδύναμος, αδύνατος επίθ
  μικροκαμωμένος μτχ πρκ
 The puny little boy couldn't even lift his sister.
tenuous adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (argument, claim: weak) (μεταφορικά)αδύναμος επίθ
  σαθρός επίθ
 Bill's accusation that Steven stole the gold was tenuous since there was no evidence.
flaccid adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (floppy)αδύναμος, υποτονικός, άτονος επίθ
 I dislike flaccid handshakes.
unsound adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (body: not healthy)ασθενικός, αδύναμος επίθ
 Joseph realized that he had bet on an unsound horse when he saw it limp.
wimpy adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (puny, weak)αδύναμος επίθ
 He is a wimpy man who just does what anybody tells him to do.
resistible adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (capable of being resisted)αντικρούσιμος επίθ
  (μεταφορικά)ανίσχυρος, αδύναμος, ανεπαρκής επίθ
thready adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (pulse: thin and weak) (σφυγμός)αδύναμος, ασθενής επίθ
  εξασθενημένος μτχ πρκ
barely audible adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (sound: very faint) (ήχος)εξασθενημένος, αδύναμος επίθ
 His voice over the telephone was barely audible.
weakling nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (physically feeble person)αδύναμος ουσ αρσ
Σχόλιο: ουσιαστικοποιημένο επίθετο
weak adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (lacking health) (όχι υγιής)αδύναμος επίθ
 She was so weak from her illness that she couldn't stand up.
 Ήταν τόσο αδύναμη από την αρρώστια που δεν μπορούσε να σταθεί στα πόδια της.
feeble adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (weak, old)αδύναμος επίθ
  καχεκτικός επίθ
 The feeble old horse slowly wandered across the pasture.
wobbly adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (person: shaky, weak)που νιώθει αστάθεια περίφρ
  (πιο γενικά)αδύναμος επίθ
 She said she was feeling wobbly and needed to sit down.
 Είπε ότι αισθανόταν αδύναμη και ότι χρειαζόταν να καθίσει.
powerless adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (person: helpless)ανίσχυρος, αδύναμος επίθ
 We all felt powerless during the hurricane.
 Όλοι νιώσαμε ανίσχυροι (or: αδύναμοι) κατά τη διάρκεια της θύελλας.
diminished adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (reduced, lessened)αδυνατισμένος μτχ πρκ
  αδύναμος επίθ
 Becky was sad to see her once robust father become a diminished man as he aged.
impotent adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (powerless)ανίσχυρος, αδύναμος επίθ
  ανήμπορος επίθ
 Herbert felt impotent when he couldn't save the drowning kitten.
flabby adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (feeble, weak) (μεταφορικά)αδύναμος, υποτονικός, άτονος επίθ
weedy adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (person: puny, weak) (μεταφορικά)αδύναμος επίθ
toothless adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (powerless, ineffectual) (μεταφορικά)αδύναμος, αναποτελεσματικός επίθ
 Everyone had high hopes for the new manager, but he's pretty toothless.
anemic,
UK: anaemic
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
US, figurative (feeble)ασθενικός, αδύναμος επίθ
  (μεταφορικά)αναιμικός επίθ
dickey,
dicky
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
UK, slang (heart, stomach: unwell) (άνθρωπος)αδιάθετος επίθ
  (όργανο σώματος)αδύναμος επίθ
weak adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (lacking moral force, cowardly) (δειλός)αδύναμος επίθ
 You shouldn't be so weak. You should speak up when you see something wrong.
 Δεν πρέπει να είσαι τόσο αδύναμος. Πρέπει να λες τη γνώμη σου όταν βλέπεις ότι κάτι δεν είναι σωστό.
limp adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not rigid)μαλακός, χαλαρός, αδύναμος επίθ
  πλαδαρός επίθ
 Your handshake is too limp; a firm handshake is better for a job interview.
feeble adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (argument, reasoning)αδύναμος επίθ
  (μεταφορικά)φτωχός επίθ
 The politician's feeble argument did not convince voters.
wan adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (action: feeble)αδύναμος επίθ
  (μεταφορικά, ανεπίσημο)ξεψυχισμένος μτχ πρκ
 Roger clearly wasn't happy, but made a wan attempt to smile.
powerless adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (lacking authority) (μεταφορικά)ανίσχυρος, αδύναμος επίθ
 The mayor said she was powerless without the support of the police.
 Η δήμαρχος είπε ότι ήταν ανίσχυρη (or: αδύναμη) χωρίς την υποστήριξη της αστυνομίας.
weedy adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (voice, sound: thin, weak)αδύναμος επίθ
  χαμηλός επίθ
 The old lady spoke with a weedy voice.
lame adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (old, weak)ταλαιπωρημένος, πονεμένος μτχ πρκ
  αδύναμος επίθ
 Horace couldn't walk far anymore because of his lame back.
poor at [sth] adj + prep (underachieving) (σε κάτι)κακός, αδύναμος επίθ
 He is very poor at maths.
 
Επιπλέον μεταφράσεις
EnglishGreek
soft adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (currency: not convertible)μαλακός, αδύναμος επίθ
 Soft currencies are not used in international trade.
weak adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (unable to resist force)αδύναμος επίθ
 She was too weak to withstand his pushing.
weak adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (lacking mental force)αδύναμος επίθ
  αδύναμος χαρακτήρας φρ ως επίθ
 I'm weak. I can't resist eating more ice cream.
weak adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (lacking intensity)μικρής έντασης φρ ως επίθ
  αδύναμος επίθ
 While we expected an intense storm, it turned out to be weak.
weak adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (phonetics: unstressed)αδύναμος επίθ
 The last syllable is weak and the first syllable is stressed.
thin adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (argument: weak)αδύναμος επίθ
 Her argument was thin and failed to convince anybody.
meek adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not forceful, sports)αδύναμος επίθ
  (ανεπίσημο, μεταφορικά)τζούφιος επίθ
 The batter gave the ball a meek swat.
pale adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (inferior) (μεταφορικά)ισχνός, αδύναμος, φτωχός επίθ
 Mick's attempt at writing poetry was a pale effort.
unable adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (action, device)αποτυχημένος μτχ πρκ
  αδύναμος επίθ
 The young man's unable attempts to apologise, only made things worse.
pale adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (weak, faint)ισχνός, αδύναμος επίθ
  (φως)αχνός επίθ
 A dim bulb cast a pale light over the room.
limp adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (weak, spiritless)αδύναμος επίθ
  άνευρος, πλαδαρός επίθ
 All the people who applied for the job were boring, limp whiners.
shaky adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (questionable)αδύναμος, ανίσχυρος επίθ
  (μεταφορικά)ασταθής επίθ
  (καθομιλουμένη)που δε στέκει περίφρ
 The teacher told Oliver that the arguments in his essay were shaky and he would have to do better, if he wanted good marks.
frail adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative ([sth]: fragile)αδύναμος επίθ
  ασταθής επίθ
 The government's grip on power was getting frail.
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.
Σύνθετοι τύποι:
EnglishGreek
pushover nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal, figurative (person: weak)αδύναμος χαρακτήρας, ανίσχυρος χαρακτήρας επίθ + ουσ αρσ
 Say no to your child; don't be a pushover.
thinner adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (hair: less thick)λεπτότερος επίθ
  πιο λεπτός, πιο αδύναμος περίφρ
 Jeff's hair is thinner now than when he was in his 20s.
underdog nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (person in inferior position)ο ασθενέστερος άρθ ορ + επίθ ως ουσ αρσ
  ο πιο αδύναμος περίφρ
  (σε περίπτωση αδικίας)ο αδικημένος άρθ ορ + μτχ πρκ
 People often feel an urge to support the underdog.
very weak adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (having no strength)πολύ αδύναμος επίθ
 A bad attack of flu leaves a person very weak.
weak link nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative (flaw in a process)αδύναμος κρίκος ουσ αρσ
 John's claustrophobia was the weak link in their plan to escape by tunnel. He was the weak link who brought down the whole team.
 Η κλειστοφοβία του Τζον ήταν ο αδύναμος κρίκος στα σχέδια τους να δραπετεύσουν από το τούνελ. Αυτός ήταν ο αδύναμος κρίκος που χαντάκωσε όλη την ομάδα.
weaken viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." (become weak: [sb])εξασθενώ, εξασθενίζω ρ αμ
  χάνω τη δύναμή μου φρ
  γίνομαι αδύναμος ρ έκφρ
 Nancy weakened as she grew older and had to walk with a stick.
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.

Συζητήσεις του φόρουμ με τη λέξη/φράση αδύναμος στον τίτλο:

Δείτε την αυτόματη μετάφραση του Google Translate για τον όρο 'αδύναμος'.

Σε άλλες γλώσσες Spanish | French | Portuguese | Italiano | German | Ολλανδικά | Swedish | Russian | Polish | Romanian | Czech | Turkish | Chinese | Japanese | Korean | Arabic

Advertisements

Word of the day: taste | train

Advertisements

Αναφορά ακατάλληλης διαφήμισης
Become a WordReference Supporter to view the site ad-free.