αδύνατος


WordReference English-Greek Dictionary © 2017:

Κύριες μεταφράσεις
GreekEnglish
αδύνατος thin, slim
  weak
  impossible, improbable
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.
Κατάλληλες εγγραφές από την άλλη πλευρά του λεξικού
Κύριες μεταφράσεις
EnglishGreek
impossible adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (cannot be done)αδύνατος, ανέφικτος επίθ
 It's impossible to do that much work in one day.
slim adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (body: thin)λεπτός, αδύνατος επίθ
 Gail is slim.
puny adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (person: weak, thin)αδύναμος, αδύνατος επίθ
  μικροκαμωμένος μτχ πρκ
 The puny little boy couldn't even lift his sister.
pinched adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (gaunt, thin)αδύνατος επίθ
  αδυνατισμένος μτχ πρκ
  ισχνός, κάτισχνος επίθ
unfeasible,
US: infeasible
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(not possible, not practical)ανέφικτος, αδύνατος επίθ
 The doctor said that removal of the tumour is unfeasible because of its location.
svelte adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (figure: very slim) (θετική έννοια)λεπτός, αδύνατος επίθ
  καλλίγραμμος επίθ
  λυγερός επίθ
scraggy adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (scrawny)κοκαλιάρης, λιγνός, αδύνατος επίθ
  λιπόσαρκος, καχεκτικός, ισχνός επίθ
slight adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (body: thin)ελαφρύς, λεπτός, αδύνατος επίθ
 Bill lifted up Mary, who was slight and weighed almost nothing.
angular adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (thin, bony) (για πρόσωπο)με γωνίες περίφρ
  (ανεπίσημο)κοκαλιάρης επίθ
  ισχνός, αδύνατος, λεπτός επίθ
reedy adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (thin)αδύνατος επίθ
impossible adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (cannot happen)αδύνατος επίθ
 It's impossible for the sun to rise in the west.
impossibility nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. ([sth] impossible)αδύνατος, απίθανος επίθ
  ανέφικτος επίθ
 Pigs flying is an impossibility.
thin adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (person: slender) (άτομο)αδύνατος, λεπτός επίθ
 The thin girl had no trouble getting through the crowd.
 Το κορίτσι ήταν αδύνατο (or: λεπτό) και δεν δυσκολευόταν να περάσει μέσα απ' το πλήθος.
lean adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (person: thin)αδύνατος, λιγνός, λεπτός επίθ
 Her lean figure was silhouetted by the sun.
 Ο ήλιος διαγράφει την αδύνατη (or: λιγνή) της φιγούρα.
impossible adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (absurd)αδύνατος επίθ
 The world economy can't just crash over night, that's impossible.
trim adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (person: slim)αδύνατος, λεπτός επίθ
  σε φόρμα φρ ως επίθ
 Harriet is a trim woman, probably because she eats healthily and does a lot of exercise.
 
Επιπλέον μεταφράσεις
EnglishGreek
bad adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." informal (diseased)άρρωστος επίθ
  (μεταφορικά)χαλασμένος μτχ πρκ
  αδύνατος επίθ
 He has a bad heart.
slender adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (person: slim)λεπτός, αδύνατος επίθ
 Harriet is tall and slender.
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.
Σύνθετοι τύποι:
EnglishGreek
a bit thin adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (person: skinny)αρκετά λεπτός, αρκετά αδύνατος επίρ + επίθ
  αδυνατούλης, λεπτούλης επίθ
bony adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (emaciated)πολύ αδύνατος, υπερβολικά αδύνατος περίφρ
  (καθομιλουμένη)κοκαλιάρης επίθ
  (καθομιλουμένη, μτφ)πετσί και κόκαλο έκφρ
  (λόγιος, σπάνιο)απισχνασμένος μτχ πρκ
 The prisoners were bony and suffering from severe health problems.
make [sb] look skinny vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (give [sb] the appearance of being thin) (εγώ ο ίδιος)δείχνω αδύνατος, φαίνομαι αδύνατος ρ έκφρ
  (κάποιον άλλο)κάνω κπ να δείχνει αδύνατος, κάνω κπ να φαίνεται αδύνατος περίφρ
  (μεταφορικά: κάποιον)αδυνατίζω ρ μ
  (μτφ, καθομ: κάποιον)κόβω ρ μ
 She wears tight black dresses to make herself look skinny.
 Αυτή η πρόταση δεν είναι μετάφραση της αγγλικής πρότασης. Αυτή η φούστα σε αδυνατίζει πολύ, δείχνεις σαν να έχεις χάσει 5 κιλά.
 Αυτή η πρόταση δεν είναι μετάφραση της αγγλικής πρότασης. Αυτή η φούστα σε κόβει πολύ, δείχνεις σαν να έχεις χάσει 5 κιλά.
skinny adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (person: thin) (ανεπίσημο)κοκαλιάρης επίθ
  πολύ αδύνατος επίθ
  (επίσημο)ισχνός επίθ
 Jessica isn't just thin, she's skinny.
slightest,
the slightest
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(person: most slender)ο πιο λεπτός, ο πιο αδύνατος περίφρ
 The slightest among the group was a red-haired girl.
thinner adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (person: more slender)λεπτότερος επίθ
  πιο λεπτός, πιο αδύνατος περίφρ
 Alex is thinner than Breanna.
trimmer adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (person, figure: slimmer)λεπτότερος επίθ
  πιο λεπτός, πιο αδύνατος περίφρ
 Martha looks quite a bit trimmer than she did last summer.
twiggy adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." figurative (very slender)πολύ αδύνατος, πολύ λεπτός περίφρ
  οστεώδης επίθ
  (καθομιλουμένη)κοκκαλιάρης επίθ
  πετσί και κόκαλο φρ
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.

Συζητήσεις του φόρουμ με τη λέξη/φράση αδύνατος στον τίτλο:

Δείτε την αυτόματη μετάφραση του Google Translate για τον όρο 'αδύνατος'.

Σε άλλες γλώσσες Spanish | French | Portuguese | Italiano | German | Ολλανδικά | Swedish | Russian | Polish | Romanian | Czech | Turkish | Chinese | Japanese | Korean | Arabic

Advertisements

Word of the day: warm | shanty

Advertisements

Αναφορά ακατάλληλης διαφήμισης
Become a WordReference Supporter to view the site ad-free.