αδύνατος

NOTE: This dictionary is currently only English to Greek.
Here are the lines from the English to Greek side that include 'αδύνατος'.

WordReference English-Greek Dictionary © 2014:

Matching entries from other side of dictionary
bad adj (diseased)άρρωστος επίθ
   (μεταφορικά)χαλασμένος επίθ
  αδύνατος επίθ
 He has a bad heart.
willowy adj (slender)αδύνατος επίθ.
reedy adj figurative (thin)αδύνατος επίθ
thin adj (person: slender, fine)  (άτομο)αδύνατος, λεπτός επίθ.
 The thin girl had no trouble getting through the crowd.
 Το κορίτσι ήταν αδύνατο (or: λεπτό) και δεν δυσκολευόταν να περάσει μέσα απ' το πλήθος.
lean adj (person: thin)  (για άνθρωπο: αδύνατος)ισχνός, λιπόσαρκος, αδύνατος, λιγνός επίθ.
 Her lean figure was silhouetted by the sun.
 Ο ήλιος διαγράφει την ισχνή (or: λιπόσαρκη, or: αδύνατη, or: λιγνή) της φιγούρα.
impossible adj (not possible)απίθανος, αδύνατος επίθ.
intangible adj (insubstantial, immaterial)ανέφικτος, απραγματοποίητος, αδύνατος, απίθανος επίθ.
thinner adj (person: more thin)  (άτομο)λεπτότερος, πιο λεπτός, πιο αδύνατος επίθ.
angular adj (thin, bony)οστεώδης, λιπόσαρκος επίθ.
   (καθομιλουμένη)κοκαλιάρης, αδύνατος επίθ.
slimming adj (giving a more slender appearance)που κάνει κάποιον να δείχνει πιο αδύνατος, κολακευτικός εκφρ.
svelte adj (figure: very slim)  (θετική έννοια)λεπτός, αδύνατος επίθ
  καλλίγραμμος επίθ
  λυγερός επίθ
washy adj (lacking strength, intensity)αδύναμος, αδύνατος, ξεθωριασμένος επίθ
nonviable
non-viable
adj
(not feasible or practicable)αδύνατος, ακατόρθωτος, απραγματοποίητος επίθ
  ανέφικτος επίθ
scraggy adj (scrawny)κοκαλιάρης, λιγνός, αδύνατος επίθ
  λιπόσαρκος, καχεκτικός, ισχνός επίθ
weak link n (flaw in a process)αδύνατος κρίκος ουσ.αρ.
 John's claustrophobia was the weak link in their plan to escape by tunnel.
 He was the weak link who brought down the whole team.
  Is something important missing? Report an error or suggest an improvement.

Φόρουμ WR: Θέματα συζήτησης με τον όρο 'αδύνατος' στον τίτλο:

Play and learn: visit WordReference Games
See Google Translate's machine translation of 'αδύνατος'.

Download free Android and iPhone apps

Android AppiPhone App
Report an inappropriate ad.