αιθυλική αλκοόλη

ⓘ One or more forum threads is an exact match of your searched term. Click here.

Κατάλληλες εγγραφές από την άλλη πλευρά του λεξικού

WordReference English-Greek Dictionary © 2016:

Κύριες μεταφράσεις
EnglishGreek
ethanol nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (chemistry: alcohol) (χημεία)αιθανόλη ουσ θηλ
  αιθυλική αλκοόλη επίθ + ουσ θηλ
  (καθομ)οινόπνευμα ουσ ουδ
ethyl alcohol nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (ethanol, alcohol)αιθυλική αλκοόλη ουσ θηλ
 Ethyl alcohol is the principal ingredient in rubbing alcohol.
grain alcohol nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (alcohol made by fermenting grain)αλκοόλ ουσ ουδ
  αιθυλική αλκοόλη,αιθανόλη ουσ θηλ
 Whisky is probably the most popular grain alcohol.
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.

Συζητήσεις του φόρουμ με τη λέξη/φράση αιθυλική αλκοόλη στον τίτλο:

Δείτε την αυτόματη μετάφραση του Google Translate για τον όρο 'αιθυλική αλκοόλη'.
Advertisements

Word of the day: Intermediate+ stroke

Advertisements
Αναφορά ακατάλληλης διαφήμισης