αναντικατάστατος

NOTE: This dictionary is currently only English to Greek.
Here are the lines from the English to Greek side that include 'αναντικατάστατος'.

WordReference English-Greek Dictionary © 2014:

Matching entries from other side of dictionary
irreplaceable adj (unique)αναντικατάστατος επίθ.
indispensable adj (essential, necessary)απαραίτητος, αναγκαίος, αναντικατάστατος επίθ.
  Is something important missing? Report an error or suggest an improvement.

Φόρουμ WR: Θέματα συζήτησης με τον όρο 'αναντικατάστατος' στον τίτλο:

Play and learn: visit WordReference Games
See Google Translate's machine translation of 'αναντικατάστατος'.

Download free Android and iPhone apps

Android AppiPhone App
Report an inappropriate ad.