αναντικατάστατος

NOTE: This dictionary is currently only English to Greek.
Here are the lines from the English to Greek side that include 'αναντικατάστατος'.

WordReference English-Greek Dictionary © 2014:

Matching entries from other side of dictionary
irreplaceable adj (unique)αναντικατάστατος επίθ.
indispensable adj (essential, necessary)απαραίτητος, αναγκαίος, αναντικατάστατος επίθ.
 You'll find that a torch is indispensable at the cabin.
 Θα δεις ότι ένας φακός είναι απαραίτητος (or: αναγκαίος) στο εξοχικό σπιτάκι.
  Is something important missing? Report an error or suggest an improvement.

Φόρουμ WR: Θέματα συζήτησης με τον όρο 'αναντικατάστατος' στον τίτλο:

See Google Translate's machine translation of 'αναντικατάστατος'.

Download free Android and iPhone apps

Android AppiPhone App
Report an inappropriate ad.