ανεμοδαρμένος

NOTE: This dictionary is currently only English to Greek.
Here are the lines from the English to Greek side that include 'ανεμοδαρμένος'.

WordReference English-Greek Dictionary © 2014:

Matching entries from other side of dictionary
weatherbeaten adj (damaged by the elements)ανεμοδαρμένος επίθ.
  ταλαιπωρημένος από σκληρές καιρικές συνθήκες έκφρ.
windswept adj (blown by the wind)ανεμοδαρμένος επίθ.
windblown adj (tossed around by the wind)ανεμοδαρμένος επίθ.
  Is something important missing? Report an error or suggest an improvement.

Φόρουμ WR: Θέματα συζήτησης με τον όρο 'ανεμοδαρμένος' στον τίτλο:

Play and learn: visit WordReference Games
See Google Translate's machine translation of 'ανεμοδαρμένος'.

Download free Android and iPhone apps

Android AppiPhone App
Report an inappropriate ad.