αντίτυπο

ⓘ One or more forum threads is an exact match of your searched term. Click here.

WordReference English-Greek Dictionary © 2016:

Κύριες μεταφράσεις
GreekEnglish
αντίτυπο copy
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.
Κατάλληλες εγγραφές από την άλλη πλευρά του λεξικού
Κύριες μεταφράσεις
EnglishGreek
pressing nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (CD, record: edition)αντίτυπο ουσ ουδ
 Record collectors usually prefer first editions to later pressings.
copy nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (book: single edition)αντίτυπο, αντίγραφο ουσ ουδ
 I own a signed copy of that book.
issue nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (publication: edition) (βιβλίο)αντίτυπο ουσ ουδ
  (περιοδικό)τεύχος ουσ ουδ
 They printed a special issue of the book on high-quality paper.
 Τύπωσαν ένα ειδικό αντίτυπο του βιβλίου σε χαρτί υψηλής ποιότητας.
 Αυτή η πρόταση δεν είναι μετάφραση της αγγλικής πρότασης. Τύπωσαν ένα ειδικό τεύχος του περιοδικού σε χαρτί υψηλής ποιότητας.
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.
Σύνθετοι τύποι:
EnglishGreek
complimentary copy nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (free sample or edition)δωρεάν αντίτυπο, δωρεάν αντίγραφο επίθ + ουσ ουδ
  αντίτυπο χωρίς χρέωση, αντίγραφο χωρίς χρέωση περίφρ
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.

Συζητήσεις του φόρουμ με τη λέξη/φράση αντίτυπο στον τίτλο:

Δείτε την αυτόματη μετάφραση του Google Translate για τον όρο 'αντίτυπο'.
Advertisements

Word of the day: jerk

Android AppiPhone App
Advertisements
Αναφορά ακατάλληλης διαφήμισης