ανταλλαγή γυναικών

NOTE: This dictionary is currently only English to Greek.
Here are the lines from the English to Greek side that include 'ανταλλαγή γυναικών'.

WordReference English-Greek Dictionary © 2014:

Matching entries from other side of dictionary
wife swapping n slang (swinging: exchange of sex partners)ανταλλαγή ερωτικών συντρόφων, ανταλλαγή γυναικών ουσ.θηλ.
 Wife swapping? You're joking, surely - he's a minister of the church!
  Is something important missing? Report an error or suggest an improvement.

Φόρουμ WR: Θέματα συζήτησης με τον όρο 'ανταλλαγή γυναικών' στον τίτλο:

Play and learn: visit WordReference Games
See Google Translate's machine translation of 'ανταλλαγή γυναικών'.

Download free Android and iPhone apps

Android AppiPhone App
Report an inappropriate ad.