απουσία


WordReference English-Greek Dictionary © 2015:

Κύριες μεταφράσεις
απουσία absence
  lack
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.
Κατάλληλες εγγραφές από την άλλη πλευρά του λεξικού
absence n (lack) (έλλειψη)απουσία ουσ θηλ
 There was an absence of remorse in John's apology.
absence n (person: not being present)απουσία ουσ θηλ
 The professor noticed Andrea's absence on the day of the exam.
truancy n (unexcused absence from school)απουσία ουσ θηλ
  (καθομιλουμένη)κοπάνα ουσ θηλ
absenteeism n (truancy: absence from school) (μαθητή από σχολείο)απουσία ουσ θηλ
  (καθομιλουμένη, μτφ)κοπάνα ουσ θηλ
 Absenteeism is a huge problem for schools in disadvantaged areas.
absenteeism n (absence from work) (από εργασία)απουσία ουσ θηλ
 As a manager, you should be concerned by absenteeism in the workplace.
nonappearance,
non-appearance
n
(failure to appear)μη εμφάνιση περίφρ
  απουσία ουσ θηλ
nonappearance,
non-appearance
n
(law: failure to appear in court)μη παράσταση περίφρ
  απουσία ουσ θηλ
nonattendance,
non-attendance
n
(absence, failure to be present)απουσία ουσ θηλ
  μη συμμετοχή περίφρ
  (δικαιοσύνη)ερημοδικία ουσ θηλ
no-show n informal (failure to be present)μη εμφάνιση περίφρ
  απουσία ουσ θηλ
poverty n figurative (scarcity, paucity)έλλειψη, απουσία ουσ θηλ
 The designer, suffering from a poverty of ideas, began to copy the work of others.
dearth n (lack) (καθομιλουμένη)έλλειψη, ανεπάρκεια, απουσία ουσ θηλ
 There was a dearth of creativity in the class.
 Υπήρχε έλλειψη δημιουργικότητας στην τάξη.
amorality n (lack of ethical sense)ανηθικότητα ουσ θηλ
  αμοραλισμός ουσ αρσ
  ελλειψη ηθικής φρ ως ουσ θηλ
  απουσία ηθικών αρχών φρ ως ουσ θηλ πλ
indelicacy n (tactlessness)αγένεια ουσ θηλ
  απουσία καλών τρόπων φρ
  έλλειψη τρόπων, έλλειψη λεπτότητας
  (καθομ)χοντροκοπιά ουσ θηλ
vagabondage n dated (homelessness)απουσία μόνιμης στέγης περίφρ
  ανεστιότητα ουσ θηλ
after a long absence adv (after being away for a long time)μετά από μακρά απουσία επίρ
Σχόλιο: επιρρηματικός προσδιορισμός
 He returned home after a long absence and found everything had changed while he was gone.
lack of n (absence of, deficiency in)έλλειψη, απουσία ουσ θηλ
 There is a total lack of authority in this organisation.
unexcused absence n (being away without permission)αδικαιολόγητη απουσία ουσ θηλ
 You'll fail the class if you have too many unexcused absences.
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.

Συζητήσεις του φόρουμ με τη λέξη/φράση απουσία στον τίτλο:

Δείτε την αυτόματη μετάφραση του Google Translate για τον όρο 'απουσία'.
Advertisements

Κατεβάστε τις δωρεάν εφαρμογές για Android και iPhone

Android AppiPhone App

Αναφορά ακατάλληλης διαφήμισης