αυθάδεια


WordReference English-Greek Dictionary © 2017:

Κύριες μεταφράσεις
GreekEnglish
αυθάδεια insolence
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.
Κατάλληλες εγγραφές από την άλλη πλευρά του λεξικού
Κύριες μεταφράσεις
EnglishGreek
insolence nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cheek, rudeness)αυθάδεια, θρασύτητα, αναίδεια ουσ θηλ
 The child's insolence upset his parents.
sass nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US, informal (cheek, impudence)αναίδεια ουσ θηλ
  θράσος ουσ ουδ
  αυθάδεια ουσ θηλ
backchat nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (impudent retort)αυθάδεια ουσ θηλ
  προπέτεια ουσ θηλ
  (καθομιλουμένη)αντιμίλημα ουσ ουδ
  (μτφ: βγάζω)γλώσσα ουσ θηλ
effrontery nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (impudence, cheek)αυθάδεια, αναίδεια ουσ θηλ
  θράσος ουσ ουδ
impertinence nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cheek, effrontery)αναίδεια, αυθάδεια ουσ θηλ
  θράσος ουσ ουδ
cheek nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. UK (rude behaviour)θράσος ουσ ουδ
  αναίδεια, αυθάδεια ουσ θηλ
 That's enough of your cheek!
audacity nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cheek, rudeness)θράσος ουσ ουδ
  θρασύτητα, αυθάδεια ουσ θηλ
 The audacity of the girl! How dare she speak to me like that!
presumption nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (cheek, impertinence)θράσος ουσ ουδ
  θρασύτητα, αυθάδεια ουσ θηλ
 The presumption of that child is appalling!
sauce nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. figurative, informal, dated (impudence)θράσος ουσ ουδ
  αναίδεια, αυθάδεια ουσ θηλ
 Mrs Brown couldn't believe the young man's sauce; how dare he say such a thing to her!
freshness nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal, figurative (impertinence) (μεταφορικά)απρέπεια, αυθάδεια ουσ θηλ
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.

Συζητήσεις του φόρουμ με τη λέξη/φράση αυθάδεια στον τίτλο:

Δείτε την αυτόματη μετάφραση του Google Translate για τον όρο 'αυθάδεια'.

Σε άλλες γλώσσες Spanish | French | Portuguese | Italiano | German | Ολλανδικά | Swedish | Russian | Polish | Romanian | Czech | Turkish | Chinese | Japanese | Korean | Arabic

Advertisements

Word of the day: Intermediate+ bit

Advertisements

Αναφορά ακατάλληλης διαφήμισης