αφικνούμαι

NOTE: This dictionary is currently only English to Greek.
Here are the lines from the English to Greek side that include 'αφικνούμαι'.

WordReference English-Greek Dictionary © 2014:

Matching entries from other side of dictionary
arrive at vtr (reach: a place)  (επίσημο)αφικνούμαι ρ.αμ.
   (καθομιλουμένη)φθάνω, έρχομαι ρ.αμ.
 The secretary arrived early at the office.
arrive in vtr (reach: a place)  (επίσημο)αφικνούμαι ρ.αμ.
   (καθομιλουμένη)φθάνω, έρχομαι ρ.αμ.
 The bus arrives in the city at 7am everyday.
  Is something important missing? Report an error or suggest an improvement.

Φόρουμ WR: Θέματα συζήτησης με τον όρο 'αφικνούμαι' στον τίτλο:

Play and learn: visit WordReference Games
See Google Translate's machine translation of 'αφικνούμαι'.

Download free Android and iPhone apps

Android AppiPhone App
Report an inappropriate ad.