βαρεμένος

NOTE: This dictionary is currently only English to Greek.
Here are the lines from the English to Greek side that include 'βαρεμένος'.

WordReference English-Greek Dictionary © 2014:

Matching entries from other side of dictionary
twisted adj (mind) (άνθρωπος)διαταραγμένος επίθ.
  (καθομιλουμένη)πειραγμένος, βαρεμένος επίθ.
addicted adj (compulsively interested) (με εμμονή σε κάτι)εθισμένος, εξαρτημένος μτχ πρκ
  μανιώδης, μανιακός επίθ
  (αργκό: μεταφορικά)κολλημένος, βαρεμένος, τρελαμένος μτχ πρκ
 She's addicted to a new TV series about crime investigation.
  Is something important missing? Report an error or suggest an improvement.

Φόρουμ WR: Θέματα συζήτησης με τον όρο 'βαρεμένος' στον τίτλο:

See Google Translate's machine translation of 'βαρεμένος'.

Download free Android and iPhone apps

Android AppiPhone App
Report an inappropriate ad.