γεια


WordReference English-Greek Dictionary © 2017:

Κύριες μεταφράσεις
GreekEnglish
γεια hi, hello
  bye, goodbye
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.
Κατάλληλες εγγραφές από την άλλη πλευρά του λεξικού

Κύριες μεταφράσεις
EnglishGreek
goodbye interj (farewell)αντίο επιφ
  (καθομιλουμένη)γεια, γεια σου επιφ
 Goodbye! See you all next year!
 Αντίο! Τα λέμε του χρόνου!
 Γεια σας! Τα λέμε του χρόνου!
hello,
also UK: hallo
interj
(greeting) (σε έναν)γεια σου επιφ
  (σε πολλούς ή ευγένεια)γεια σας επιφ
  (καθομιλουμένη)γεια επιφ
 Hello. How are you?
 Γεια (σου). Τι κάνεις;
bye interj informal (goodbye, farewell)αντίο, γεια επιφ
 Bye! See you later!
 Αντίο ( or: Γεια)! Τα λέμε αργότερα!
hi interj informal (Hello!)γεια επίφ
  γεια σου επίφ
 Hi, John, how are you today?
 Γεια σου Γιάννη, τι κάνεις;
howdy interj US, informal (hello)γεια, γεια σου επιφ
  (καθομιλουμένη)γεια χαρά επίφ
  (αργκό)γεια χαραντάν επίφ
 Howdy! How are you?
cheerio interj informal (goodbye)γεια επιφ
 Well, I'm off then--cheerio!
hullo,
hello
interj
(greeting)γεια επιφων.
 Hullo! I haven't seen you in a while.
adios,
adiós
interj
informal, humorous, Spanish (goodbye)γεια επιφ
  αντίο επιφ
  (ανεπίσημο)τσάο, μπάι επιφ
  (αργκό)τσάγια επιφ
ahoy interj (nautical: used on sighting [sth](κραυγή χαιρετισμού)γεια, γεια σου, γεια σας επιφ
  (για πειρατές)αχόι επιφ
hiya interj slang (hello, hi)γεια
see ya interj slang (see you: goodbye for now) (αργκό)τα λέμε, γεια χαρά, γεια έκφρ
bye bye interj informal (goodbye)γεια, χαίρετε, αντίο επίφ
 Say "bye bye" to your uncle and auntie, Johnny.
 Τζόνι, πες «γεια» στον θείο και την θεία.
Hi there. interj informal (hello)γεια, γεια σου επιφ
  γεια χαρά επίφ
 Hi there, Janis, how have you been?
Yo,
wazz up?
interj
US, slang (greeting) (καθομιλουμένη)Γεια, πώς πάει; έκφρ
hey interj informal (hi!)γεια επιφ
  γεια σου, γεια σας επιφ
  γεια χαρά επιφ
 Joe walked into the room and said, "Hey guys, what's going on?"
ciao interj informal, Italian (hi, hello)γεια επιφ
 Ciao! Long time no see!
cheers interj UK, informal (goodbye) (καθομιλουμένη)γεια επίφ
  γεια χαρά επίφ
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.
Σύνθετοι τύποι:
EnglishGreek
Bye for now,
Goodbye for now
interj
informal (see you soon)γεια σου για τώρα, γεια σου προς το παρόν φρ
  αντίο για την ώρα φρ
 It's getting late and we have a full day planned for tomorrow, so let's say bye for now.
cheers interj (common drinks toast)στην υγειά μας, γεια μας επιφ
  (επίσημο)εις υγείαν επιφ
  (παλαιό)εβίβα επιφ
 Cheers!
ciao interj informal, Italian (bye, see you) (ξενικό)τσάο, μπάι επιφ
  άντε γεια, τα λέμε επιφ
 Ciao! See you next week!
drop a line vi informal (send a message, make contact) (καθομιλουμένη)επικοινωνώ ρ μ
  λέω ένα γεια έκφρ
 I should drop a line to my brother because I haven't written him in a long time.
farewell interj dated, literary (goodbye) (αποχαιρετισμός)αντίο επιφ
  (καθομιλουμένη, ποιητικό)έχε γεια φρ
 I must go now. Farewell.
 Πρέπει να φύγω τώρα. Αντίο.
 Πρέπει να φύγω τώρα. 'Εχε γεια.
gesundheit interj US, German (when [sb] sneezes: bless you!) (όταν φτερνιστεί κάποιος)γείτσες, γεια σου, με τις υγείες σου επιφ
greet [sb] vtr (say hi)χαιρετάω, χαιρετώ ρ μ
  λέω γεια περίφρ
 In this small town strangers greet you in the street.
Here's to you! interj informal (toast) (πρόποση)Στην υγειά σου! επιφ
  Γεια σου! επιφ
 Cheers, here's to you!
the odd word n informal (occasional verbal exchange)λίγα λόγια επίθ + ουσ ουδ πλ
  (καθομιλουμένη)δυο λόγια περίφρ
  (μεταφορικά)μια καλημέρα, ένα γεια φρ
 I've had the odd word with him over the years, but I never really knew him well.
on speaking terms adj (acquainted)λέω ένα γεια με κπ φρ
  ανταλλάσσω δυο κουβέντες με κπ φρ
 We're just beyond being nodding acquaintances: we're on speaking terms now.
say hello v expr (greet [sb])χαιρετώ, λέω γεια ρ μ
 I say hello to my neighbors every time I see them.
See you! interj informal (Goodbye for now!) (καθομιλουμένη)Τα λέμε! επιφ
  Γεια σου για τώρα! επίφ
shalom interj (Hebrew word for peace) (εβραϊκός χαιρετισμός)σαλόμ επιφ
  (πληθυντικός ευγενείας)γεια σας, χαίρετε επιφ
  (αποχαιρετισμός)αντίο επιφ
  (κυριολεκτικά)ειρήνη υμίν επιφ
so long interj (goodbye)γεια χαρά έκφρ
 So long! See you tomorrow!
that's the thing interj informal (that is precisely my point)έτσι ακριβώς φρ
  (για κάτι που είπε ο άλλος)τώρα έρχεσαι στα λόγια μου φρ
  (αργκό)α γεια σου, α μπράβο φρ
 That's the thing! I never wanted to get married in the first place.
Word up! interj slang (expressing agreement) (μεταφορικά, καθομ)γεια στο στόμα σου, ν' αγιάσει το στόμα σου επιφ
  (μεταφορικά, καθομ)α μπράβο, α γεια σου επιφ
wotcha interj UK, slang (hello) (αργκό: χαιρετισμός μάγκα)γεια χαρά νταν επιφ
Yo! interj US, slang (greeting: Hi, Hey)Γεια! επιφ
  (χιουμοριστικό)Γεια χαραντάν! επιφ
  (αργκό)Γιο! επιφ
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.

Συζητήσεις του φόρουμ με τη λέξη/φράση γεια στον τίτλο:

Δείτε την αυτόματη μετάφραση του Google Translate για τον όρο 'γεια'.

Σε άλλες γλώσσες Spanish | French | Portuguese | Italiano | German | Ολλανδικά | Swedish | Russian | Polish | Romanian | Czech | Turkish | Chinese | Japanese | Korean | Arabic

Advertisements

Word of the day: pair | skirt

Advertisements

Αναφορά ακατάλληλης διαφήμισης
Become a WordReference Supporter to view the site ad-free.