γεια


WordReference English-Greek Dictionary © 2017:

Κύριες μεταφράσεις
GreekEnglish
γεια hi, hello
  bye, goodbye
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.
Κατάλληλες εγγραφές από την άλλη πλευρά του λεξικού
Κύριες μεταφράσεις
EnglishGreek
goodbye interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (farewell)αντίο επιφ
  (καθομιλουμένη)γεια, γεια σου επιφ
 Goodbye! See you all next year!
 Αντίο! Τα λέμε του χρόνου!
 Γεια σας! Τα λέμε του χρόνου!
hello,
UK: hallo
interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
(greeting) (σε έναν)γεια σου επιφ
  (σε πολλούς ή ευγένεια)γεια σας επιφ
  (καθομιλουμένη)γεια επιφ
 Hello. How are you?
 Γεια (σου). Τι κάνεις;
bye interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (goodbye, farewell)αντίο, γεια επιφ
 Bye! See you later!
 Αντίο ( or: Γεια)! Τα λέμε αργότερα!
hi interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (Hello!)γεια επίφ
  γεια σου επίφ
 Hi, John, how are you today?
 Γεια σου Γιάννη, τι κάνεις;
howdy interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" US, informal (hello)γεια, γεια σου επιφ
  (καθομιλουμένη)γεια χαρά επίφ
  (αργκό)γεια χαραντάν επίφ
 Howdy! How are you?
cheerio interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (goodbye)γεια επιφ
 Well, I'm off then--cheerio!
hullo,
hello
interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
(greeting)γεια επιφων.
 Hullo! I haven't seen you in a while.
adios,
adiós
interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
informal, humorous, Spanish (goodbye)γεια επιφ
  αντίο επιφ
  (ανεπίσημο)τσάο, μπάι επιφ
  (αργκό)τσάγια επιφ
ahoy interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (nautical: used on sighting [sth](κραυγή χαιρετισμού)γεια, γεια σου, γεια σας επιφ
  (για πειρατές)αχόι επιφ
hiya interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" slang (hello, hi)γεια
see ya interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" slang (see you: goodbye for now) (αργκό)τα λέμε, γεια χαρά, γεια έκφρ
bye bye interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (goodbye)γεια, χαίρετε, αντίο επίφ
 Say "bye bye" to your uncle and auntie, Johnny.
 Τζόνι, πες «γεια» στον θείο και την θεία.
Hi there. interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (hello)γεια, γεια σου επιφ
  γεια χαρά επίφ
 Hi there, Janis, how have you been?
Yo,
wazz up?
interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
US, slang (greeting) (καθομιλουμένη)Γεια, πώς πάει; έκφρ
hey interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (hi!)γεια επιφ
  γεια σου, γεια σας επιφ
  γεια χαρά επιφ
 Joe walked into the room and said, "Hey guys, what's going on?"
ciao interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal, Italian (hi, hello)γεια επιφ
 Ciao! Long time no see!
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.
Σύνθετοι τύποι:
EnglishGreek
Bye for now,
Goodbye for now
interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
informal (see you soon)γεια σου για τώρα, γεια σου προς το παρόν φρ
  αντίο για την ώρα φρ
 It's getting late and we have a full day planned for tomorrow, so let's say bye for now.
cheers interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (common drinks toast)στην υγειά μας, γεια μας επιφ
  (επίσημο)εις υγείαν επιφ
  (παλαιό)εβίβα επιφ
 Cheers!
ciao interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal, Italian (bye, see you) (ξενικό)τσάο, μπάι επιφ
  άντε γεια, τα λέμε επιφ
 Ciao! See you next week!
drop a line viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal (send a message, make contact) (καθομιλουμένη)επικοινωνώ ρ μ
  λέω ένα γεια έκφρ
 I should drop a line to my brother because I haven't written him in a long time.
farewell interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" dated, literary (goodbye) (αποχαιρετισμός)αντίο επιφ
  (καθομιλουμένη, ποιητικό)έχε γεια φρ
 I must go now. Farewell.
 Πρέπει να φύγω τώρα. Αντίο.
 Πρέπει να φύγω τώρα. 'Εχε γεια.
gesundheit interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" US, German (when [sb] sneezes: bless you!) (όταν φτερνιστεί κάποιος)γείτσες, γεια σου, με τις υγείες σου επιφ
greet [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (say hi)χαιρετάω, χαιρετώ ρ μ
  λέω γεια περίφρ
 In this small town strangers greet you in the street.
Here's to you! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (toast) (πρόποση)Στην υγειά σου! επιφ
  Γεια σου! επιφ
 Cheers, here's to you!
the odd word nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (occasional verbal exchange)λίγα λόγια επίθ + ουσ ουδ πλ
  (καθομιλουμένη)δυο λόγια περίφρ
  (μεταφορικά)μια καλημέρα, ένα γεια φρ
 I've had the odd word with him over the years, but I never really knew him well.
on speaking terms adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (acquainted)λέω ένα γεια με κπ φρ
  ανταλλάσσω δυο κουβέντες με κπ φρ
 We're just beyond being nodding acquaintances: we're on speaking terms now.
say hello v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (greet [sb])χαιρετώ, λέω γεια ρ μ
 I say hello to my neighbors every time I see them.
See you! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (Goodbye for now!) (καθομιλουμένη)Τα λέμε! επιφ
  Γεια σου για τώρα! επίφ
shalom interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (Hebrew word for peace) (εβραϊκός χαιρετισμός)σαλόμ επιφ
  (πληθυντικός ευγενείας)γεια σας, χαίρετε επιφ
  (αποχαιρετισμός)αντίο επιφ
  (κυριολεκτικά)ειρήνη υμίν επιφ
so long interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (goodbye)γεια χαρά έκφρ
 So long! See you tomorrow!
that's the thing interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (that is precisely my point)έτσι ακριβώς φρ
  (για κάτι που είπε ο άλλος)τώρα έρχεσαι στα λόγια μου φρ
  (αργκό)α γεια σου, α μπράβο φρ
 That's the thing! I never wanted to get married in the first place.
Word up! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" slang (expressing agreement) (μεταφορικά, καθομ)γεια στο στόμα σου, ν' αγιάσει το στόμα σου επιφ
  (μεταφορικά, καθομ)α μπράβο, α γεια σου επιφ
wotcha interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" UK, slang (hello) (αργκό: χαιρετισμός μάγκα)γεια χαρά νταν επιφ
Yo! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" US, slang (greeting: Hi, Hey)Γεια! επιφ
  (χιουμοριστικό)Γεια χαραντάν! επιφ
  (αργκό)Γιο! επιφ
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.

Συζητήσεις του φόρουμ με τη λέξη/φράση γεια στον τίτλο:

Δείτε την αυτόματη μετάφραση του Google Translate για τον όρο 'γεια'.

Σε άλλες γλώσσες Spanish | French | Portuguese | Italiano | German | Ολλανδικά | Swedish | Russian | Polish | Romanian | Czech | Turkish | Chinese | Japanese | Korean | Arabic

Advertisements

Word of the day: Intermediate+ chest

Advertisements

Αναφορά ακατάλληλης διαφήμισης