γεια

ⓘ One or more forum threads is an exact match of your searched term. Click here.

WordReference English-Greek Dictionary © 2016:

Κύριες μεταφράσεις
GreekEnglish
γεια hi, hello
  bye, goodbye
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.
Κατάλληλες εγγραφές από την άλλη πλευρά του λεξικού
Κύριες μεταφράσεις
EnglishGreek
hello,
UK: hallo
interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
(greeting) (σε έναν)γεια σου επιφ
  (σε πολλούς ή ευγένεια)γεια σας επιφ
  (καθομιλουμένη)γεια επιφ
 Hello. How are you?
 Γεια (σου). Τι κάνεις;
bye interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (goodbye, farewell)αντίο, γεια επιφ
 Bye! See you later!
 Αντίο ( or: Γεια)! Τα λέμε αργότερα!
hi interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (Hello!)γεια επίφ
  γεια σου επίφ
 Hi, John, how are you today?
 Γεια σου Γιάννη, τι κάνεις;
howdy interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" US, informal (hello)γεια, γεια σου επιφ
  (καθομιλουμένη)γεια χαρά επίφ
  (αργκό)γεια χαραντάν επίφ
 Howdy! How are you?
cheerio interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (goodbye)γεια επιφ
hullo,
hello
interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
(greeting)γεια επιφων.
 Hullo! I haven't seen you in a while.
adios,
adiós
interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
informal, humorous, Spanish (goodbye)γεια επιφ
  αντίο επιφ
  (ανεπίσημο)τσάο, μπάι επιφ
  (αργκό)τσάγια επιφ
ahoy interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (nautical: used on sighting [sth](κραυγή χαιρετισμού)γεια, γεια σου, γεια σας επιφ
  (για πειρατές)αχόι επιφ
hiya interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" slang (hello, hi)γεια
see ya interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" slang (see you: goodbye for now) (αργκό)τα λέμε, γεια χαρά, γεια έκφρ
bye bye interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (goodbye)γεια, χαίρετε, αντίο επίφ
 Say "bye bye" to your uncle and auntie, Johnny.
 Τζόνι, πες «γεια» στον θείο και την θεία.
Hi there. interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (hello)γεια, γεια σου επιφ
  γεια χαρά επίφ
 Hi there, Janis, how have you been?
Yo,
wazz up?
interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
US, slang (greeting) (καθομιλουμένη)Γεια, πώς πάει; έκφρ
hey interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (hi!)γεια επιφ
  γεια σου, γεια σας επιφ
  γεια χαρά επιφ
 Joe walked into the room and said, "Hey guys, what's going on?"
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.
Σύνθετοι τύποι:
EnglishGreek
Bye for now,
Goodbye for now
interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!"
informal (see you soon)γεια σου για τώρα, γεια σου προς το παρόν φρ
  αντίο για την ώρα φρ
 It's getting late and we have a full day planned for tomorrow, so let's say bye for now.
cheers interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (common drinks toast)στην υγειά μας, γεια μας επιφ
  (επίσημο)εις υγείαν επιφ
  (παλαιό)εβίβα επιφ
 Cheers!
ciao interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal, Italian (bye, see you) (χαιρετισμός)γειά ουσ θηλ
 Ciao! See you next week!
ciao interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal, Italian (hi, hello) (χαιρετισμός)γειά ουσ θηλ
 Ciao! Long time no see!
drop a line viintransitive verb: Verb not taking a direct object--for example, "She jokes." "He has arrived." informal (send a message, make contact) (καθομιλουμένη)επικοινωνώ ρ μ
  λέω ένα γεια έκφρ
 I should drop a line to my brother because I haven't written him in a long time.
farewell interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" dated, literary (goodbye) (αποχαιρετισμός)αντίο επιφ
  (καθομιλουμένη, ποιητικό)έχε γεια φρ
 I must go now. Farewell.
 Πρέπει να φύγω τώρα. Αντίο.
 Πρέπει να φύγω τώρα. 'Εχε γεια.
gesundheit interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" US, German (when [sb] sneezes: bless you!) (όταν φτερνιστεί κάποιος)γείτσες, γεια σου, με τις υγείες σου επιφ
goodbye interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (farewell) (χαιρετισμός)αντίο επιφ
  (καθομιλουμένη)γεια (σου/σας) επιφ
 Goodbye! See you all next year!
 Αντίο! Τα λέμε του χρόνου!
 Γεια (σου/σας)! Τα λέμε του χρόνου!
greet [sb] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (say hi)χαιρετάω, χαιρετώ ρ μ
  λέω γεια περίφρ
 In this small town strangers greet you in the street.
Here's to you! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (toast) (πρόποση)Στην υγειά σου! επιφ
  Γεια σου! επιφ
 Cheers, here's to you!
odd word nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (occasional verbal exchange)λίγα λόγια επίθ + ουσ ουδ πλ
  (καθομιλουμένη)δυο λόγια περίφρ
  (μεταφορικά)μια καλημέρα, ένα γεια φρ
 I've had the odd word with him over the years, but I never really knew him well.
say hello v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (greet [sb])χαιρετώ, λέω γεια ρ μ
 I say hello to my neighbors every time I see them.
See you! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" informal (Goodbye for now!) (καθομιλουμένη)Τα λέμε! επιφ
  Γεια σου για τώρα! επίφ
shalom interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (Hebrew word for peace) (εβραϊκός χαιρετισμός)σαλόμ επιφ
  (πληθυντικός ευγενείας)γεια σας, χαίρετε επιφ
  (αποχαιρετισμός)αντίο επιφ
  (κυριολεκτικά)ειρήνη υμίν επιφ
so long interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" (goodbye)γεια χαρά έκφρ
 So long! See you tomorrow!
Word up! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" slang (expressing agreement) (μεταφορικά, καθομ)γεια στο στόμα σου, ν' αγιάσει το στόμα σου επιφ
  (μεταφορικά, καθομ)α μπράβο, α γεια σου επιφ
wotcha interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" UK, slang (hello) (αργκό: χαιρετισμός μάγκα)γεια χαρά νταν επιφ
Yo! interjinterjection: Exclamation--for example, "Oh no!" "Wow!" US, slang (greeting: Hi, Hey)Γεια! επιφ
  (χιουμοριστικό)Γεια χαραντάν! επιφ
  (αργκό)Γιο! επιφ
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.

Συζητήσεις του φόρουμ με τη λέξη/φράση γεια στον τίτλο:

Δείτε την αυτόματη μετάφραση του Google Translate για τον όρο 'γεια'.
Advertisements

Κατεβάστε τις δωρεάν εφαρμογές για Android και iPhone

Android AppiPhone App

Αναφορά ακατάλληλης διαφήμισης