γνωμικό

ⓘ One or more forum threads is an exact match of your searched term. Click here.

WordReference English-Greek Dictionary © 2016:

Κύριες μεταφράσεις
GreekEnglish
γνωμικό proverb
  saying
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.
Κατάλληλες εγγραφές από την άλλη πλευρά του λεξικού
Κύριες μεταφράσεις
EnglishGreek
adage nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (old saying, proverb)παροιμία ουσ θηλ
  απόφθεγμα, ρητό, γνωμικό ουσ ουδ
proverb nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (wise saying)παροιμία ουσ θηλ
  γνωμικό ουσ ουδ
dictum nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (saying)ρητό, γνωμικό ουσ ουδ
  (λόγια σοφών)απόφθεγμα ουσ ουδ
  ρήση ουσ θηλ
apothegm nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. rare (aphorism) (ρήση μεγάλου άνδρα)απόφθεγμα ουσ ουδ
  (επιγραμματική φράση)γνωμικό, ρητό ουσ ουδ
  ρήση ουσ θηλ
common saying nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (much-used expression or proverb)γνωμικό ουσ ουδ
 When I use a common saying it's folk wisdom, and when you use it, it's called a cliché.
aphorism nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (wise saying)γνωμικό, απόφθεγμα ουσ ουδ
  (λόγιος)αφορισμός ουσ αρσ
 Before you rush to finish the task, remember the aphorism that more haste makes less speed.
 
Επιπλέον μεταφράσεις
EnglishGreek
saying nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (expression, idiom) (καθομιλουμένη)έκφραση ουσ θηλ
  ρητό, γνωμικό ουσ ουδ
  (με μεταφορικό τρόπο)παροιμία ουσ θηλ
 Beggars can't be choosers, as the saying goes.
motto nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (heading)μότο ουσ ουδ άκλ
  φράση ουσ θηλ
  (συχνά)ρητό, γνωμικό ουσ ουδ
 Ben read the motto at the head of the chapter.
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.

Συζητήσεις του φόρουμ με τη λέξη/φράση γνωμικό στον τίτλο:

Δείτε την αυτόματη μετάφραση του Google Translate για τον όρο 'γνωμικό'.
Advertisements

Κατεβάστε τις δωρεάν εφαρμογές για Android και iPhone

Android AppiPhone App

Αναφορά ακατάλληλης διαφήμισης