γνωμικό

NOTE: This dictionary is currently only English to Greek.
Here are the lines from the English to Greek side that include 'γνωμικό'.

WordReference English-Greek Dictionary © 2014:

Matching entries from other side of dictionary
proverb n (wise saying)παροιμία ουσ.θηλ
  γνωμικό ουσ.ουδ
common saying n (much-used expression or proverb)γνωμικό ουσ.ουδ.
 When I use a common saying it's folk wisdom, and when you use it, it's called a cliché.
motto n (slogan, saying)απόφθεγμα, γνωμικό ουσ.ουδ.
   (καθομιλουμένη, διαφήμιση)σλόγκαν, μότο ουσ.ουδ.
Note: σλόγκαν, μότο: άκλιτα, ξενικά
aphorism n (witty remark)αφορισμός ουσ αρσ
  γνωμικό, απόφθεγμα ουσ ουδ
aphorism n (wise saying)αφορισμός ουσ αρσ
  γνωμικό, απόφθεγμα ουσ ουδ
adage n (old saying, proverb)παροιμία ουσ.θηλ.
  απόφθεγμα, ρητό, γνωμικό ουσ.ουδ.
dictum n (saying)ρητό, γνωμικό ουσ ουδ
   (λόγια σοφών)απόφθεγμα ουσ ουδ
  ρήση ουσ θηλ
apothegm n rare (aphorism)  (ρήση μεγάλου άνδρα)απόφθεγμα ουσ ουδ
   (επιγραμματική φράση)γνωμικό, ρητό ουσ ουδ
  ρήση ουσ θηλ
  Is something important missing? Report an error or suggest an improvement.

Φόρουμ WR: Θέματα συζήτησης με τον όρο 'γνωμικό' στον τίτλο:

See Google Translate's machine translation of 'γνωμικό'.

Download free Android and iPhone apps

Android AppiPhone App
Report an inappropriate ad.