εκποίηση

NOTE: This dictionary is currently only English to Greek.
Here are the lines from the English to Greek side that include 'εκποίηση'.

WordReference English-Greek Dictionary © 2014:

Matching entries from other side of dictionary
clearance n (item on sale)  (πώληση)εκποίηση ουσ.θηλ.
   (καθομιλουμένη)ξεπούλημα ουσ.ουδ.
divestiture
UK: disinvestment
n
US (sale of property by court order)εκποίηση ουσ θηλ
divestment n (selling [sth] off)εκποίηση, πώληση ουσ θηλ
   (οικονομία)αποεπένδυση ουσ θηλ
  Is something important missing? Report an error or suggest an improvement.

Φόρουμ WR: Θέματα συζήτησης με τον όρο 'εκποίηση' στον τίτλο:

Play and learn: visit WordReference Games
See Google Translate's machine translation of 'εκποίηση'.

Download free Android and iPhone apps

Android AppiPhone App
Report an inappropriate ad.