εν ενεργεία


Κατάλληλες εγγραφές από την άλλη πλευρά του λεξικού

WordReference English-Greek Dictionary © 2017:

Κύριες μεταφράσεις
EnglishGreek
incumbent adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (person: current, in office)εν ενεργεία φρ ως επίθ
  τρέχων μτχ ενεστ
 The incumbent mayor has done a good job in his time in office.
practicing,
UK: practising
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
US (active, working in: a profession)ενεργός επίθ
  (επίσημο)εν ενεργεία φρ ως επίθ
 He's been a practicing attorney for thirty years.
 Είναι εν ενεργεία δικηγόρος επί τριάντα χρόνια.
in service,
in-service
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(soldier: engaged in combat)εν ενεργεία φρ ως επίθ
Σχόλιο: A hyphen is used when the adjective comes before the noun it modifies.
 In-service soldiers who possess baccalaureate degrees may apply for Officer Candidate School.
in operation adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (functioning, active)εν ενεργεία έκφρ
  σε λειτουργία έκφρ
 After several delays the new factory is finally in operation.
on active duty exprexpression: Prepositional phrase, adverbial phrase, or other phrase or expression--for example, "behind the times," "on your own." (working as a soldier)σε ενεργό υπηρεσία περίφρ
  εν ενεργεία φρ
 Max won't be called to serve because he is no longer on active duty.
in service,
in-service
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(in or available for use)εν ενεργεία φρ ως επίθ
Σχόλιο: A hyphen is used when the adjective comes before the noun it modifies.
 Indonesia's Lion Air has a fleet of 94 in-service aircraft.
incumbent nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (person in office at time of election) (ακολουθεί το αξίωμα)εν ενεργεία φρ ως επίθ
  τρέχων μτχ ενεστ
 The incumbent wins in most elections.
 
Επιπλέον μεταφράσεις
EnglishGreek
sitting adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (holding office)εν ενεργεία φρ ως επίθ
 He will be the first sitting president to speak at our university.
active adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (military: on duty)εν ενεργεία φρ ως επίθ
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.
Σύνθετοι τύποι:
EnglishGreek
nonpracticing,
non-practicing,
UK: non-practising,
nonpractising
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
US (not professionally active)ανενεργός επαγγελματικά επίθ + επίρ
  μη εν ενεργεία περίφρ
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.

Συζητήσεις του φόρουμ με τη λέξη/φράση εν ενεργεία στον τίτλο:

Δείτε την αυτόματη μετάφραση του Google Translate για τον όρο 'εν ενεργεία'.

Σε άλλες γλώσσες Spanish | French | Portuguese | Italiano | German | Ολλανδικά | Swedish | Russian | Polish | Romanian | Czech | Turkish | Chinese | Japanese | Korean | Arabic

Advertisements

Word of the day: Intermediate+ chest

Advertisements

Αναφορά ακατάλληλης διαφήμισης