εν ενεργεία

NOTE: This dictionary is currently only English to Greek.
Here are the lines from the English to Greek side that include 'εν ενεργεία'.

WordReference English-Greek Dictionary © 2014:

Matching entries from other side of dictionary
active adj (functioning) εν λειτουργίαενεργός επίθ.
 επίσημοεν ενεργεία εμπρ.
practicing adj US (profession: active, working) επάγγελμαενεργός επίθ.
 εν ενεργεία εμπρ.
in operation adj (functioning, active)εν ενεργεία έκφρ.
 σε λειτουργία έκφρ.
 After several delays the new factory is finally in operation.
  Is something important missing? Report an error or suggest an improvement.

Φόρουμ WR: Θέματα συζήτησης με τον όρο 'εν ενεργεία' στον τίτλο:

Play and learn: visit WordReference Games
See Google Translate's machine translation of 'εν ενεργεία'.

Download free Android and iPhone apps

Android AppiPhone App
Report an inappropriate ad.