εναποθέτω


Κατάλληλες εγγραφές από την άλλη πλευρά του λεξικού

WordReference English-Greek Dictionary © 2017:

Κύριες μεταφράσεις
EnglishGreek
stable [sth] vtr (vehicle: park in depot) (το ίδιο το όχημα)σταθμεύω ρ αμ
  αφήνω κτ στο αμαξοστάσιο περίφρ
  (επίσημο)εναποθέτω ρ μ
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.
Σύνθετοι τύποι:
EnglishGreek
pin one's hopes on [sth] v expr (rely on [sth])στηρίζω τις ελπίδες μου σε κάτι έκφρ
  (λόγιος)εναποθέτω τις ελπίδες μου σε κάτι έκφρ
put faith in [sth/sb] vtr (trust, believe in)στηρίζω τις ελπίδες μου σε κπ/κτ περίφρ
  πιστεύω σε κπ/κτ περίφρ
  (λόγιος)εναποθέτω την πίστη μου, εναποθέτω τις ελπίδες μου περίφρ
 We need to do something now; we can't put faith in their promises of a future solution. As an atheist, I put my faith in the power of the human mind.
redeposit [sth] vtr (deposit again)εναποθέτω ξανά, αποθέτω ξανά
  (καθομιλουμένη)ξαναβάζω ρ μ
  (χρήματα στην τράπεζα)καταθέτω ξανά
  (καθομιλουμένη)ξανακαταθέτω ρ μ
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.

Συζητήσεις του φόρουμ με τη λέξη/φράση εναποθέτω στον τίτλο:

Δείτε την αυτόματη μετάφραση του Google Translate για τον όρο 'εναποθέτω'.

Σε άλλες γλώσσες Spanish | French | Portuguese | Italiano | German | Ολλανδικά | Swedish | Russian | Polish | Romanian | Czech | Turkish | Chinese | Japanese | Korean | Arabic

Advertisements

Word of the day: charge | folk

Advertisements

Αναφορά ακατάλληλης διαφήμισης
Become a WordReference Supporter to view the site ad-free.