εναποθέτω

ⓘ One or more forum threads is an exact match of your searched term. Click here.

Κατάλληλες εγγραφές από την άλλη πλευρά του λεξικού

WordReference English-Greek Dictionary © 2016:

Κύριες μεταφράσεις
EnglishGreek
stable [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (vehicle: park in depot) (το ίδιο το όχημα)σταθμεύω ρ αμ
  αφήνω κτ στο αμαξοστάσιο περίφρ
  (επίσημο)εναποθέτω ρ μ
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.
Σύνθετοι τύποι:
EnglishGreek
pin one's hopes on [sth] v exprverbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (rely on [sth])στηρίζω τις ελπίδες μου σε κάτι έκφρ
  (λόγιος)εναποθέτω τις ελπίδες μου σε κάτι έκφρ
redeposit [sth] vtrtransitive verb: Verb taking a direct object--for example, "Say something." "She found the cat." (deposit again)εναποθέτω ξανά, αποθέτω ξανά
  (καθομιλουμένη)ξαναβάζω ρ μ
  (χρήματα στην τράπεζα)καταθέτω ξανά
  (καθομιλουμένη)ξανακαταθέτω ρ μ
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.

Συζητήσεις του φόρουμ με τη λέξη/φράση εναποθέτω στον τίτλο:

Δείτε την αυτόματη μετάφραση του Google Translate για τον όρο 'εναποθέτω'.
Advertisements

Κατεβάστε τις δωρεάν εφαρμογές για Android και iPhone

Android AppiPhone App

Αναφορά ακατάλληλης διαφήμισης