επικριτικός

ⓘ One or more forum threads is an exact match of your searched term. Click here.

WordReference English-Greek Dictionary © 2016:

Κύριες μεταφράσεις
GreekEnglish
επικριτικός judgemental
  critical
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.
Κατάλληλες εγγραφές από την άλλη πλευρά του λεξικού
Κύριες μεταφράσεις
EnglishGreek
judgmental,
UK: judgemental
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
(person: moralizing)κριτικός, επικριτικός, αποδοκιμαστικός επίθ
 I don't tell her anything because she seems so judgmental.
 Δεν της λέω τίποτε γιατί ακούγεται πάντα πολύ επικριτική (or: κριτική).
captious adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (picky, critical)σχολαστικός, λεπτολόγος επίθ
  επικριτικός επίθ
  (μειωτικό, καθομ)ψείρας ουσ αρσ
censorious adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (harshly critical)επικριτικός, κατηγορητικός επίθ
condemnatory adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (expressing disapproval)αποδοκιμαστικός, επικριτικός επίθ
  (αυστηρά ή ανεπιφύλακτα)καταδικαστικός επίθ
deprecatory adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (disparaging)αποδοκιμαστικός επίθ
  επικριτικός επίθ
hypercritical adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (always finding fault)επικριτικός, υπερικριτικός επίθ
  υπερβολικά επικριτικός επίρ + επίθ
opprobrious adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (censuring)επικριτικός επίθ
  αποδοκιμαστικός επίθ
vituperative adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (harshly critical)επικριτικός επίθ
  καυτηριαστικός επίθ
faultfinder nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (critical person)επικριτικός επίθ ως ουσ
  (μτφ, καθομ)μίζερος επίθ ως ουσ
  γκρινιάρης ουσ αρσ
quibbler nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (picky or critical person)επιλεκτικός επίθ
  επικριτικός επίθ
  (καθομιλουμένη)μίζερος επίθ
  (μεταφορικά)το ένα του βρωμάει, το άλλο του ξινίζει
critical adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (finding fault)επικριτικός επίθ
 The professor was critical of many of the students.
 Ο καθηγητής ήταν επικριτικός προς πολλούς από τους φοιτητές.
faultfinding,
UK: fault-finding
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
US (critical)επικριτικός επίθ
judicial adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (person: judgmental)επικριτικός επίθ
 
Επιπλέον μεταφράσεις
EnglishGreek
scold nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (person who finds fault)επικριτικός επίθ
  (καθομιλουμένη)γκρινιάρης, γκρινιάρα ουσ αρσ, ουσ θηλ
  (ανεπίσημο)μίρλας ουσ αρσ
 Cathy is a scold; she's always finding fault with people.
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.
Σύνθετοι τύποι:
EnglishGreek
nonjudgmental,
non-judgmental,
UK: nonjudgemental,
non-judgemental
adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house."
US (not morally critical)μη επικριτικός περίφρ
overcritical adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (harsh, constantly finding fault)πολύ επικριτικός, υπερβολικά επικριτικός επίρ + επίθ
uncritical adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (not judgmental)μη επικριτικός περίφρ
  (δεν μπορεί να κρίνει)άκριτος επίθ
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.

Συζητήσεις του φόρουμ με τη λέξη/φράση επικριτικός στον τίτλο:

Δείτε την αυτόματη μετάφραση του Google Translate για τον όρο 'επικριτικός'.
Advertisements

Κατεβάστε τις δωρεάν εφαρμογές για Android και iPhone

Android AppiPhone App

Αναφορά ακατάλληλης διαφήμισης