ευδιάθετος

NOTE: This dictionary is currently only English to Greek.
Here are the lines from the English to Greek side that include 'ευδιάθετος'.

WordReference English-Greek Dictionary © 2014:

Matching entries from other side of dictionary
glad adj (cheerful)ευδιάθετος επίθ
  χαρωπός επίθ
  χαρούμενος μτχ ενεστ
 Just the thought of her made him glad all day.
in a good mood adj (cheerful)ευδιάθετος επίθ.
 I received a bonus at work, and so was in a good mood all day.
cheerful adj ([sb]: happy)  (κάποιος)εύθυμος, ευδιάθετος, πρόσχαρος, χαρωπός επίθ.
hearty adj (speech, action: cordial)  (λόγια, πράξεις)θερμός, εγκάρδιος, πηγαίος, ανυπόκριτος επίθ.
   (άνθρωπος)ευδιάθετος, ανοιχτόκαρδος, διαχυτικός, θερμός, ορεξάτος επίθ.
cheery adj (bright, cheerful)ευδιάθετος, πρόσχαρος, κεφάτος επίθ.
jocund adj (jolly, merry)εύθυμος, ευδιάθετος επίθ
  χιουμοριστικός επίθ
   (για άνθρωπο)χιουμορίστας ουσ ως επίθ
in high spirits adj (boisterous, lively)καλοδιάθετος, ευδιάθετος επίθ.
 The children are in high spirits today because it's the end of the school term.
be happy vi (be cheerful or joyful)είμαι χαρούμενος, είμαι ευδιάθετος ρ.αμ.
  έχω κέφια έκφρ.
 I'm so happy to see you!
 I would be happy to help!
  Is something important missing? Report an error or suggest an improvement.

Φόρουμ WR: Θέματα συζήτησης με τον όρο 'ευδιάθετος' στον τίτλο:

Play and learn: visit WordReference Games
See Google Translate's machine translation of 'ευδιάθετος'.

Download free Android and iPhone apps

Android AppiPhone App
Report an inappropriate ad.