ζω ειρηνικά

NOTE: This dictionary is currently only English to Greek.
Here are the lines from the English to Greek side that include 'ζω ειρηνικά'.

WordReference English-Greek Dictionary © 2014:

Matching entries from other side of dictionary
live in peace v expr (coexist harmoniously)συνυπάρχω αρμονικά, ζω ειρηνικά έκφρ.
 Can't you just live in peace with your neighbors?
  Is something important missing? Report an error or suggest an improvement.

Φόρουμ WR: Θέματα συζήτησης με τον όρο 'ζω ειρηνικά' στον τίτλο:

See Google Translate's machine translation of 'ζω ειρηνικά'.

Download free Android and iPhone apps

Android AppiPhone App
Report an inappropriate ad.