ζω ειρηνικά

NOTE: This dictionary is currently only English to Greek.
Here are the lines from the English to Greek side that include 'ζω ειρηνικά'.

WordReference English-Greek Dictionary © 2014:

Matching entries from other side of dictionary
live in peace vi (coexist harmoniously)συνυπάρχω αρμονικά, ζω ειρηνικά έκφρ.
 Can't you just live in peace with your neighbors?
  Is something important missing? Report an error or suggest an improvement.

Φόρουμ WR: Θέματα συζήτησης με τον όρο 'ζω ειρηνικά' στον τίτλο:

Play and learn: visit WordReference Games
See Google Translate's machine translation of 'ζω ειρηνικά'.

Download free Android and iPhone apps

Android AppiPhone App
Report an inappropriate ad.