θυμός


WordReference English-Greek Dictionary © 2017:

Κύριες μεταφράσεις
GreekEnglish
θυμός anger
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.
Κατάλληλες εγγραφές από την άλλη πλευρά του λεξικού

Κύριες μεταφράσεις
EnglishGreek
anger n (fury, rage)θυμός ουσ αρσ
  (πιο έντονο συναίσθημα)οργή ουσ θηλ
 The slow waiter caused great anger among the diners.
outrage n (anger, offense)οργή ουσ θηλ
  (πιο ήπιο)θυμός, εκνευρισμός ουσ αρσ
  (μαζική)κατακραυγή ουσ θηλ
 Hilary's outrage grew when she read about the latest atrocities.
rage n (anger)οργή ουσ θηλ
  (πιο ήπιο)θυμός ουσ αρσ
 Amy felt rage when she thought of how her ex had cheated her out of her savings.
pique n (anger)θυμός ουσ αρσ
  (καθομ, σπάνιο)πίκα ουσ θηλ
 The teacher was piqued by the negative evaluations from his students.
choler n archaic (bad temper)θυμός ουσ αρσ
  (μτφ: πικρία, κακία)χολή ουσ θηλ
dudgeon n (feeling of indignation and anger)οργή, αγανάκτηση ουσ θηλ
  θυμός ουσ αρσ
snit n US (irritated mood)θυμός ουσ αρσ
  νεύρα ουσ ουδ πλ
  (καθομιλουμένη)τσαντίλα ουσ θηλ
dander n informal (temper, feeling of anger)θυμός ουσ αρσ
  οργή ουσ θηλ
  (καθομιλουμένη)τσαντίλα ουσ θηλ
 
Επιπλέον μεταφράσεις
EnglishGreek
wrath n (anger)οργή ουσ θηλ
  θυμός ουσ αρσ
  (λόγιος)μένος ουσ ουδ
 The boss's wrath when he discovered Tom's mistake was frightening to behold.
gorge n (anger)θυμός ουσ αρσ
  οργή ουσ θηλ
 Mark's gorge rose when he saw what the car had done to his dog.
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.
Σύνθετοι τύποι:
EnglishGreek
thymus n (anatomy: lymphatic gland) (ανατομία)θύμος ουσ αρσ
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.

Συζητήσεις του φόρουμ με τη λέξη/φράση θυμός στον τίτλο:

Δείτε την αυτόματη μετάφραση του Google Translate για τον όρο 'θυμός'.

Σε άλλες γλώσσες Spanish | French | Portuguese | Italiano | German | Ολλανδικά | Swedish | Russian | Polish | Romanian | Czech | Turkish | Chinese | Japanese | Korean | Arabic

Advertisements

Word of the day: proud | hurl

Advertisements

Αναφορά ακατάλληλης διαφήμισης
Become a WordReference Supporter to view the site ad-free.