θυμός

NOTE: This dictionary is currently only English to Greek.
Here are the lines from the English to Greek side that include 'θυμός'.

WordReference English-Greek Dictionary © 2015:

Matching entries from other side of dictionary
anger n (fury, rage)θυμός ουσ αρσ
  (πιο έντονο συναίσθημα)οργή ουσ θηλ
 The slow waiter caused great anger among the diners.
wrath n (anger)μήνις, οργή ουσ.θηλ.
  θυμός ουσ.αρ.
thyme n (botany: aromatic herb) (βοτανολογία)θυμάρι ουσ.ουδ.
  (επιστημονικά)θύμος ουσ.αρ.
ire n literary (anger)μήνις ουσ.θηλ.
  (καθομιλουμένη)θυμός ουσ.αρ.
  (καθομιλουμένη)οργή ουσ.θηλ.
dander n informal (temper, feeling of anger)θυμός ουσ αρσ
  οργή ουσ θηλ
  (καθομιλουμένη)τσαντίλα ουσ θηλ
thymus n (anatomy: lymphatic gland) (ανατομία)θύμος ουσ αρσ
choler n archaic (bad temper)θυμός ουσ αρσ
  (μτφ: πικρία, κακία)χολή ουσ θηλ
dudgeon n (feeling of indignation and anger)οργή, αγανάκτηση ουσ θηλ
  θυμός ουσ αρσ
snit n US (irritated mood)θυμός ουσ αρσ
  νεύρα ουσ ουδ πλ
  (καθομιλουμένη)τσαντίλα ουσ θηλ
  Is something important missing? Report an error or suggest an improvement.

Φόρουμ WR: Θέματα συζήτησης με τον όρο 'θυμός' στον τίτλο:

See Google Translate's machine translation of 'θυμός'.

Download free Android and iPhone apps

Android AppiPhone App
Report an inappropriate ad.