θυμός

ⓘ One or more forum threads is an exact match of your searched term. Click here.

WordReference English-Greek Dictionary © 2016:

Κύριες μεταφράσεις
GreekEnglish
θυμός anger
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.
Κατάλληλες εγγραφές από την άλλη πλευρά του λεξικού
Κύριες μεταφράσεις
EnglishGreek
anger nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (fury, rage)θυμός ουσ αρσ
  (πιο έντονο συναίσθημα)οργή ουσ θηλ
 The slow waiter caused great anger among the diners.
outrage nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (anger, offense)οργή ουσ θηλ
  (πιο ήπιο)θυμός, εκνευρισμός ουσ αρσ
  (μαζική)κατακραυγή ουσ θηλ
 Hilary's outrage grew when she read about the latest atrocities.
rage nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (anger)οργή ουσ θηλ
  (πιο ήπιο)θυμός ουσ αρσ
 Amy felt rage when she thought of how her ex had cheated her out of her savings.
pique nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (anger)θυμός ουσ αρσ
  (καθομ, σπάνιο)πίκα ουσ θηλ
 The teacher was piqued by the negative evaluations from his students.
choler nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. archaic (bad temper)θυμός ουσ αρσ
  (μτφ: πικρία, κακία)χολή ουσ θηλ
dudgeon nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (feeling of indignation and anger)οργή, αγανάκτηση ουσ θηλ
  θυμός ουσ αρσ
snit nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. US (irritated mood)θυμός ουσ αρσ
  νεύρα ουσ ουδ πλ
  (καθομιλουμένη)τσαντίλα ουσ θηλ
dander nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. informal (temper, feeling of anger)θυμός ουσ αρσ
  οργή ουσ θηλ
  (καθομιλουμένη)τσαντίλα ουσ θηλ
 
Επιπλέον μεταφράσεις
EnglishGreek
wrath nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (anger)οργή ουσ θηλ
  θυμός ουσ αρσ
  (λόγιος)μένος ουσ ουδ
 The boss's wrath when he discovered Tom's mistake was frightening to behold.
gorge nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (anger)θυμός ουσ αρσ
  οργή ουσ θηλ
 Mark's gorge rose when he saw what the car had done to his dog.
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.
Σύνθετοι τύποι:
EnglishGreek
thymus nnoun: Refers to person, place, thing, quality, etc. (anatomy: lymphatic gland) (ανατομία)θύμος ουσ αρσ
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.

Συζητήσεις του φόρουμ με τη λέξη/φράση θυμός στον τίτλο:

Δείτε την αυτόματη μετάφραση του Google Translate για τον όρο 'θυμός'.
Advertisements

Κατεβάστε τις δωρεάν εφαρμογές για Android και iPhone

Android AppiPhone App

Αναφορά ακατάλληλης διαφήμισης