κάθε λογής

NOTE: This dictionary is currently only English to Greek.
Here are the lines from the English to Greek side that include 'κάθε λογής'.

WordReference English-Greek Dictionary © 2014:

Matching entries from other side of dictionary
all sorts of prep (many and varied)κάθε είδους, κάθε λογής αντων.
 The shelves were lined with all sorts of lotions and potions for the skin.
  Is something important missing? Report an error or suggest an improvement.

Φόρουμ WR: Θέματα συζήτησης με τον όρο 'κάθε λογής' στον τίτλο:

Play and learn: visit WordReference Games
See Google Translate's machine translation of 'κάθε λογής'.

Download free Android and iPhone apps

Android AppiPhone App
Report an inappropriate ad.