κάθε λογής

ⓘ One or more forum threads is an exact match of your searched term. Click here.

Κατάλληλες εγγραφές από την άλλη πλευρά του λεξικού

WordReference English-Greek Dictionary © 2016:

Κύριες μεταφράσεις
EnglishGreek
of all sorts adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (many and varied)κάθε είδους, κάθε λογής περίφρ
  όλων των ειδών, όλων των λογιών περίφρ
 Birds of all sorts come to my birdfeeders.
of all types adjadjective: Describes a noun or pronoun--for example, "a tall girl," "an interesting book," "a big house." (many and varied)κάθε είδους, κάθε λογής περίφρ
  όλων των ειδών, όλων των λογιών περίφρ
 The shop sells cakes of all types.
all sorts of preppreposition: Relates noun or pronoun to another element of sentence--for example, "a picture of John," "She walked from my house to yours." (many and varied)κάθε είδους, κάθε λογής αντων
 The shelves were lined with all sorts of lotions and potions for the skin.
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.

Συζητήσεις του φόρουμ με τη λέξη/φράση κάθε λογής στον τίτλο:

Δείτε την αυτόματη μετάφραση του Google Translate για τον όρο 'κάθε λογής'.
Advertisements

Κατεβάστε τις δωρεάν εφαρμογές για Android και iPhone

Android AppiPhone App

Αναφορά ακατάλληλης διαφήμισης