καθημερινότητα


WordReference English-Greek Dictionary © 2017:

Κύριες μεταφράσεις
GreekEnglish
καθημερινότητα everyday life
  daily life
  routine
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.
Κατάλληλες εγγραφές από την άλλη πλευρά του λεξικού
Κύριες μεταφράσεις
EnglishGreek
all in a day's work expr informal, figurative (routine activity)καθημερινότητα ουσ θηλ
  κάτι που κάνω κάθε μέρα περίφρ
 There's no need to thank me - it's all in a day's work for me.
routine n (daily tasks)καθημερινό πρόγραμμα επίθ + ουσ ουδ
  καθημερινή ρουτίνα επίθ + ουσ θηλ
  καθημερινότητα ουσ θηλ
  (ελαφρώς αρνητικό)ρουτίνα ουσ θηλ
 Ian's routine includes taking the kids to school, then going to work, and doing household chores in the evening.
daily routine n (sequence of things done every day)καθημερινότητα ουσ θηλ
 Reading the newspaper was part of Anthony's daily routine.
daily life n (everyday existence)καθημερινότητα ουσ θηλ
 Some people only practice their religion on holidays, while for others it's a part of their daily life.
everyday life n (normal daily existence)καθημερινή ζωή, καθημερινότητα ουσ θηλ
 The teacher showed the students how they use math in everyday life. Taking his medicine became part of his everyday life.
rat race n figurative (competitive or routine working life) (μεταφορικά)καθημερινότητα ουσ θηλ
Σχόλιο: δεν υπάρχει ακριβής αντιστοιχία
 I wanted to escape the rat race and work from home.
daily reality n (everyday fact or routine)καθημερινότητα ουσ θηλ
  καθημερινή πραγματικότητα επίθ + ουσ θηλ
 Living in fear of deportation is a daily reality for undocumented workers.
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.
Σύνθετοι τύποι:
EnglishGreek
household word (US),
household name (UK)
n
([sth] or [sb] famous) (καθομιλουμένη)που έχει μπει στην καθημερινότητά μου περίφρ
  πολύ γνωστός φρ ως επίθ
  οικείος επίθ
 All of these famous actresses are household names. The footballer David Beckham is now a household name.
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.

Συζητήσεις του φόρουμ με τη λέξη/φράση καθημερινότητα στον τίτλο:

Δείτε την αυτόματη μετάφραση του Google Translate για τον όρο 'καθημερινότητα'.

Σε άλλες γλώσσες Spanish | French | Portuguese | Italiano | German | Ολλανδικά | Swedish | Russian | Polish | Romanian | Czech | Turkish | Chinese | Japanese | Korean | Arabic

Advertisements

Word of the day: again | twine

Advertisements

Αναφορά ακατάλληλης διαφήμισης
Become a WordReference Supporter to view the site ad-free.