κινητός


WordReference English-Greek Dictionary © 2015:

Κύριες μεταφράσεις
κινητός mobile
  movable
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.
Κατάλληλες εγγραφές από την άλλη πλευρά του λεξικού
mobile adj (movable)κινητός επίθ.
cellular adj (phone: mobile) (τηλέφωνο)κινητός επίθ.
  (καθομιλουμένη)κινητό ουσ.ουδ.
movable,
moveable
adj
(not fixed, varying)κινητός επίθ.
movable,
moveable
adj
(possible to move)κινητός επίθ.
detachable adj (that can be removed)αποσπάσιμος επίθ.
  (καθομιλουμένη)κινητός επίθ.
maneuverable,
UK: manoeuvrable
adj
US (that can be moved around) (εύκολος στην μετακίνηση)ευκίνητος, ευέλικτος επίθ
  (αυτός που μπορεί να μετακινηθεί)κινητός επίθ
ambulatory adj (walking, mobile)κινητός, κινούμενος, βαδιστικός επίθ.
moving average n (statistical mean)κινητός μέσος όρος ουσ.αρσ.
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.

Συζητήσεις του φόρουμ με τη λέξη/φράση κινητός στον τίτλο:

Δείτε την αυτόματη μετάφραση του Google Translate για τον όρο 'κινητός'.

Κατεβάστε τις δωρεάν εφαρμογές για Android και iPhone

Android AppiPhone App
Αναφορά ακατάλληλης διαφήμισης