κοσμητικά επίθετα

NOTE: This dictionary is currently only English to Greek.
Here are the lines from the English to Greek side that include 'κοσμητικά επίθετα'.

WordReference English-Greek Dictionary © 2014:

Matching entries from other side of dictionary
colourful language
US: colorful language
n
(swearing, use of curse words)  (μεταφορικά)κοσμητικά επίθετα έκφρ.
   (καθομιλουμένη)βρισίδια, καντήλια ουσ.ουδ.πληθ.
 I have to warn you, this movie contains some rather colourful language.
  Is something important missing? Report an error or suggest an improvement.

Φόρουμ WR: Θέματα συζήτησης με τον όρο 'κοσμητικά επίθετα' στον τίτλο:

Play and learn: visit WordReference Games
See Google Translate's machine translation of 'κοσμητικά επίθετα'.

Download free Android and iPhone apps

Android AppiPhone App
Report an inappropriate ad.