κουράζομαι


WordReference English-Greek Dictionary © 2017:

Κύριες μεταφράσεις
GreekEnglish
κουράζομαι be tired, get tired
  tire yourself out, wear yourself out
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.
Κατάλληλες εγγραφές από την άλλη πλευρά του λεξικού

Κύριες μεταφράσεις
GreekEnglish
sick and tired adj informal (weary or exasperated)μπουχτίζω, βαριέμαι, κουράζομαι ρ αμ
  βαριέμαι ρ μ
  δεν αντέχω άλλο περίφρ
 I'm sick and tired of living in this freezing cold house.
get tired of v expr (lose interest or enthusiasm in)βαριέμαι ρ μ
  (να κάνω κάτι)βαριέμαι ρ αμ
  (μτφ: να κάνω κάτι)κουράζομαι ρ αμ
  (καθομιλουμένη)μπουχτίζω ρ αμ
 I get tired of watching the same movie again and again.
tire yourself out v expr informal (do [sth] to point of exhaustion)εξουθενώνομαι, εξαντλούμαι, κουράζομαι ρ αμ
 Don't tire yourself out at the gym.
wear yourself out v expr (do [sth] to point of exhaustion)κουράζομαι, εξασθενώ, καταπονούμαι ρ αμ
 Don't wear yourself out by doing too much in one day.
tire [sb] out vtr phrasal sep (make exhausted)εξουθενώνομαι, εξαντλούμαι, κουράζομαι ρ αμ
 Every time I look after her kids they tire me out. Taking the underground every day tires me out.
get tired v expr (become fatigued)κουράζομαι ρ αμ
tire vi (become tired)κουράζομαι ρ αμ
 Towards the end of the day, the workers began to tire and output slowed.
flag vi (droop)χάνω δυνάμεις περίφρ
  κουράζομαι ρ αμ
  (καθομ, μεταφορικά)κρεμάω ρ αμ
 The horse began to flag as they neared the winning post.
 
Επιπλέον μεταφράσεις
GreekEnglish
be sick of [sth/sb] adj informal (be weary or bored of [sth/sb](με κάτι, από κάτι)μπουχτίζω, βαριέμαι, κουράζομαι ρ αμ
  (κάτι/κάποιον)βαριέμαι ρ μ
  (κάτι/κάποιος)με έχει κουράσει φρ
 After all this snow, I am really sick of winter!
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.
Σύνθετοι τύποι:
GreekEnglish
get bored with [sth] vi + adj informal (lose interest)βαριέμαι ρ μ
  (μεταφορικά)κουράζομαι με κτ ρ αμ + πρόθ
grow weary of [sth/sb] vi + adj (become tired)κουράζομαι από κτ/κπ ρ αμ + πρόθ
  με κουράζει κτ/κπ αντών + ρ μ
  (καθομιλουμένη)μπουχτίζω με κτ/κπ ρ αμ + πρόθ
 I grew weary of my ex-boyfriend's constant criticism, so I dumped him.
tire [sb] of [sth/sb] vtr + prep usually passive (be bored/irritated: by [sth], [sb])κουράζω κπ με κτ/κπ ρ μ + πρόθ
  (εγώ ο ίδιος)κουράζομαι με κπ/κτ ρ αμ + πρόθ
 Edward was tired of his colleague's constant bad moods.
weary of [sth/sb] vi + prep (tire)κουράζομαι με κτ ρ αμ + πρόθ
  (κατ' επέκταση)βαριέμαι ρ μ
 I'm starting to weary of crime dramas. The TV schedules are full of them!
  Λείπει κάτι σημαντικό; Αναφέρετε τυχόν λάθη ή προτείνετε βελτιώσεις.

Συζητήσεις του φόρουμ με τη λέξη/φράση κουράζομαι στον τίτλο:

Δείτε την αυτόματη μετάφραση του Google Translate για τον όρο 'κουράζομαι'.

Σε άλλες γλώσσες Spanish | French | Portuguese | Italiano | German | Ολλανδικά | Swedish | Russian | Polish | Romanian | Czech | Turkish | Chinese | Japanese | Korean | Arabic

Advertisements

Word of the day: well | rave

Advertisements

Αναφορά ακατάλληλης διαφήμισης
Become a WordReference Supporter to view the site ad-free.